กระบี่-บวงสรวงขอขมาพญาภุชงค์และพระแม่คงคาวันลอยกระทง เปิดฤดูท่องเที่ยวประจำปีสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นชาวกระบี่ (ชมคลิป)

กระบี่-บวงสรวงขอขมาพญาภุชงค์และพระแม่คงคาวันลอยกระทง เปิดฤดูท่องเที่ยวประจำปีสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นชาวกระบี่

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=TeJA9ZjazuI[/embedyt]

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 20.00 นาฬิกา นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว และประชาชนชาวจังหวัดกระบี่ ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงบูชาขอขมาพญาภุชงค์และพระแม่คงคา ที่ลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เนื่องในวันลอยกระทงและเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ มีผู้สนใจเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก


พิธีบวงสรวงบูชาขอขมาพญาภุชงค์และพระแม่คงคา ถือเป็นประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นชาวจังหวัดกระบี่ ที่ได้ยึดถือและปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน เพราะประชาชนชาวจังหวัดกระบี่ที่อาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเลอันดามัน จะต้องทำพิธีดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ให้คงอยู่ตกทอดกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาวจังหวัดกระบี่ตลอดไป


ทั้งนี้สืบเนื่องจากชาวประมงพื้นบ้านชายฝั่ง ที่ใช้เรือหัวโทงหรือเรือหางยาว รวมไปถึงผู้ประกอบการเรือหัวโทงนำเที่ยว ที่ใช้เรือจับสัตว์น้ำและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวและนำนักท่องเที่ยวไปสัมผัสกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล ของชายหาดและหมู่เกาะต่างๆในท้องทะเลอันดามัน ซึ่งมีความเชื่อว่าเรือที่ใช้ลำน้ำหรือแม่น้ำและทะเล

บางครั้งได้ล่วงเกินโดยการทำสิ่งสกปรกลงในลำน้ำและทะเล จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำพิธีบวงสรวงบูชาขอขมาพญาภุชงค์และพระแม่คงคา ให้ปกป้องคุ้มครองดูแลรักษาผู้ใช้เรือดังกล่าว ในการจับสัตว์น้ำได้อย่างต่อเนื่องและมีสัตว์น้ำอย่างอุดมสมบูรณ์ ให้ตลอดจนนักท่องเที่ยวให้ได้รับความปลอดภัยในการเดินเรือ และประกอบอาชีพธุรกิจการท่องเที่ยวให้มีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองตลอดไป…


กระบี่//ณัฏฐพงษ์. ศรีปล้อง รายงาน

Related posts