จันทบุรี-งานส่งเสริมประเพณีลอยกระทงวัดจันทนาราม “ลอยกระทง ๑๐๐ ปี น่านนที วิถีจันท์” จัดขบวนแห่ย้อนยุค โชว์การแสดงพาไดซ์จันทบุรี อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม

จันทบุรี-งานส่งเสริมประเพณีลอยกระทงวัดจันทนาราม “ลอยกระทง ๑๐๐ ปี น่านนที วิถีจันท์” จัดขบวนแห่ย้อนยุค โชว์การแสดงพาไดซ์จันทบุรี อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม

 


ค่ำวันนี้ ( 11 พ.ย.62 ) ขบวนแห่งานส่งเสริมประเพณีลอยกระทงวัดจันทนาราม “ลอยกระทง ๑๐๐ ปี น่านนที วิถีจันท์”ได้เคลื่อนขบวนออกจากลานหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ภายในขบวนเป็นการรณรงค์ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทย ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษา และประชาชนร่วมขบวนแบ่งออกเป็น 19 ขบวน อาทิ

ขบวนเชิดชูสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ขบวนทหารพระเจ้าตากสินมหาราช ขบวนกระทงและนางนพมาศ ขบวนสุโขทัยย้อนยุค เป็นต้น โอกาสนี้ นักศึกษาวิทยาลัยนาฎศิลป์จังหวัดจันทบุรี และ นักเรียน ประชาชนจิตอาสา ชมรมลีลาศ รวมประมาณ 1,000 คน ได้ร่วมแสดง ระบำพาราไดซ์ จันทบุรี โดยนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน นักท่องเที่ยวร่วมชมและให้กำลังใจผู้แสดงเป็นการผสมผสานศิลปวัฒนธรรม

รวมทั้งประชาสัมพันธ์เทศกาลนานาชาติ “พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2019 ที่จังหวัดจันทบุรีเป็นเจ้าภาพ จัดงานระหว่างวันที่ 4 – 8 ธันวาคม 2562 สำหรับงานลอยกระทงปีนี้ ถือเป็นการครบรอบ 100 ปีของการจัดงานลอยกระทงวัดจันทนาราม เพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป มีการขอขมาพระแม่คงคา สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามประเพณีความเชื่อ การประดับตกแต่งสถานที่ด้วยประทีป โคมแขวน พร้อมทั้งขอความร่วมมือใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ ไม่อนุญาตให้เล่น หรือจำหน่ายประทัด พลุ ดอกไม้ไฟ ที่ผิดกฎหมายและอาจเกิดอันตรายแก่ประชาชนได้

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Related posts