ตาก – ชาวไทยและชาวเมียนมา ร่วมงานประเพณีลอยกระทง กว่า 2,000 คน

ตาก – ชาวไทยและชาวเมียนมา ร่วมงานประเพณีลอยกระทง กว่า 2,000 คน

 

ที่บริเวณลาน ใกล้สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่ 1 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ว่าที่พันตรีธีรยุทธ วุฒิอรรถสาร ปลัดเทศบาลตำบลท่าสายลวด ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลท่าสายลวด พร้อมด้วยนางจรรย์รักษ์ วงษ์ชัย ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลตำบลท่าสายลวด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสายลวด ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวเมียนมา

ร่วมกันกล่าวคำขอขมาแม่น้ำ ในงานลอยกระทง ประจำปี 2562 เพื่อร่วมรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม ของชาวไทย สร้างความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของราษฏรในชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจการค้า การท่องเที่ยวชายแดน และนโยบายของรัฐบาล ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก

โดยกิจกรรมประกอบด้วยขบวนแห่กระทงของแต่ละชุมชน การแข่งขันประกวดกระทง ประกวดนิทรรศการลอยกระทง มหรสพเฉลิมฉลอง งานวันลอยกระทง การแสดงของกลุ่มเยาวชน วงดนตรี การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ การแสดงของชุมชนต่างๆ

โดยกิจกรรมนี้ ถือเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างราษฏร ชาวไทยและชาวเมียนมาอีกด้วย ในการร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันเก่าแก่ของเทศกาลลอยกระทง พื้นที่ชายแดนจังหวัดอีกด้วย

///////////////////////
ภาพ/ข่าว วรภา พันลุตัน จ.ตาก

Related posts