ร้อยเอ็ด…นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ไฟเขียว มอบเงินส่วนตัวสนับสนุนกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศลของชมรมรวมมิตร คิดทำดี 101

ร้อยเอ็ด…นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ไฟเขียว มอบเงินส่วนตัวสนับสนุนกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศลของชมรมรวมมิตร คิดทำดี 101

 

วันนี้(12 พ.ย.2562) เวลา 13.00น.ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ภริยาของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นางธัญพักตร์ สุรศักดิ์นิธิกุล กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าของร้านนำโชคเนื้อย่าง มอบเงินส่วนตัวให้กับนายเทิดธนา ชมสา ประธานชมรมรวมมิตร คิดทำดี101 เพื่อช่วยเหลือ/ส่งเสริม/สนับสนุนกิจกรรมงานวิ่งเพื่อการกุศลของชมรมรวมมิตร คิดทำดี101 โดยความอุปถัมภ์ของหลวงพ่อพระครูวิมลบุญโกศล ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่1 ธันวาคม 2562 ณ วัดวิมลนิวาส บ้านหนองแก ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่าขอมอบเงินจำนวนดังกล่าวให้กับชมรมรวมมิตร คิดทำดี101 เพื่อเป็นการให้กำลังใจคนที่ตั้งใจทำความดีเพื่อสังคม มีความเสียสละเป็นที่ตั้ง การทำความดีอาจจะไม่เห็นผลรวดเร็วทันใจขอให้ชมรมฯหนักแน่นอดทนต่ออุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงให้จงได้ การที่จะทำอะไรสักอย่างที่ทำแล้วให้คนยอมรับ/เชื่อถือ เราชมรมฯต้องทำอย่างระมัดระวังทุกอย่างต้องถูกต้อง/ชัดเจน/ตรวจสอบได้ทั้งภายในตัวเราเองและภายนอกตัวเราคือสังคมโดยรวมจะทำอย่างไรให้สังคมยอมรับในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เฉดเช่นปัจจุบัน

ส่วนนางธัญพักตร์ สุรศักดิ์นิธิกุล กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าของร้านนำโชคเนื้อย่าง เผยว่า ตนยินดีให้การช่วยเหลือ/ส่งเสริม/และสนับสนุนกิจกรรมที่ดีของชมรมรวมมิตร คิดทำดี101 ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจในการทำความดีในครั้งนี้และครั้งต่อๆไป ถ้ามีโอกาสจะร่วมกิจกรรมที่ทางชมรมฯจัดขึ้นอย่างแน่นอน

ด้านนายเทิดธนา ชมสา ประธานชมรมรวมมิตร คิดทำดี101 กล่าวขอบคุณในความเมตตากรุณาของทั้ง2ท่าน ทั้งท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดและท่านกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ทั้ง2ท่านให้ความเมตตาช่วยเหลือ/ส่งเสริม/และสนับสนุนกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศลของชมรมรวมมิตร คิดทำดี101 โดยความอุปถัมภ์ของหลวงพ่อพระครูวิมลบุญโกศล ในครั้งนี้ ตนในนามตัวแทนของชมรมรวมมิตร คิดทำดี101ขอยืนยันว่าจะทำขับเคลื่อนองคาพยพแห่งคุณงามความดี นี้ ไปให้ถึงเป้าหมาย/และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สืบไป

การจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล รายการรันรวมมิตร วิ่งเพื่อน้อง2019 ซึ่งจัดโดยชมรมรวมมิตร คิดทำดี101 โดยความอุปถัมภ์ของหลวงพ่อพระครูวิมลบุญโกศล ที่จะมีขึ้นในต้นเดือนหน้า(วันอาทิตย์ที่1ธันวาคม 2562) ณ วัดวิมลนิวาส บ้านหนองแก ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ชมรมฯจะทำให้ดีที่สุด และจะจดจำสิ่งดีๆที่ท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านกรรมการเหล่ากาชาด และผู้ใหญ่ของบ้านเมืองหลายท่านได้เมตตาให้คำแนะนำ/ช่วยเหลือ/ส่งเสริม/และสนับสนุนชมรมฯมาโดยตลอด ทุกท่านเป็นแบบอย่างของคุณงามความดี ชมรมรวมมิตร คิดทำดี101 ขอเป็นเศษเสี้ยวผงธุลีในการทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนต่อไป ตราบนานเท่านาน

 

โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)
087-864-4400

Related posts