รมว.พม. ลงพื้นที่ จ.กาญจนบุรี มุ่งขับเคลื่อนงานสวัสดิการสังคมเพื่อกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่

รมว.พม. ลงพื้นที่ จ.กาญจนบุรี มุ่งขับเคลื่อนงานสวัสดิการสังคมเพื่อกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่

 

วันนี้ (11 พ.ย. 62) เวลา 14.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนงานด้านสังคมตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยเป็นประธานเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลลูกแก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

พร้อมพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ในพื้นที่ อีกทั้งมอบบ้านพอเพียงชนบทให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 9 ราย ในพื้นที่ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช.

นายจุติ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2553 โดยให้การพัฒนาเด็กและเยาวชนทั่วประเทศที่ประสบปัญหาทางสังคม ทั้งกำพร้า ยากจน ตลอดจนเด็กด้อยโอกาสในชุมชนที่สุ่มเสี่ยงจะเป็นปัญหาในสังคม ด้วยการใช้คุณธรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีจริยธรรม จิตอาสา และไม่เป็นภาระของสังคม

ซึ่งสถาบันฯ มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและให้บริการด้านที่พัก อาหาร การเรียนการสอน และการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ควบคู่กับการส่งเสริมด้านคุณธรรมและศีลธรรม นอกจากนี้ ยังมีการประชุมทีม พม. One Home จาก 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี เพื่อติดตามและมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของกระทรวง พม. เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่มากที่สุด

Related posts