ลำพูน- “พยัคฆ์เทวี” สนธิกำลังร่วมออกตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในในงานประเพณีลอยกระทง

ลำพูน- “พยัคฆ์เทวี” สนธิกำลังร่วมออกตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในในงานประเพณีลอยกระทง

 

เมื่อวันที่ 11 พ.ย.62. เวลา 17:30 น. เป็นต้นไป ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมชุดที่ 1 และชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดลำพูน “พยัคฆ์เทวี” เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จ.ลพ. , เจ้าหน้าที่ตำรวจ , ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมอำเภอเมืองลำพูน , พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เจ้าหน้าที่ประสานงานวัฒนธรรมอำเภอเมืองลำพูน


ออกตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในในงานประเพณีลอยกระทงจังหวัดลำพูน ประจำปี 2562 บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว บริเวณถนนสายหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร และ ริมน้ำแม่กวงหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน
1.ได้กำชับผู้จำหน่ายโคมลอย โคมไฟ โคมควัน ให้ประชาสัมพันธ์ชี้แจงทำความเข้าใจแนะนำผู้ซื้อ ให้จุดและปล่อยโคมดังกล่าว บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่


2.ได้กำชับผู้ประกอบการร้านค้าให้เก็บ/ไม่ให้จำหน่าย ดอกไม้เพลิง พลุ ประทัดไฟ ฯลฯ เนื่องจากนายทะเบียนท้องที่ไม่ได้อนุญาตให้ค้าดอกไม้เพลิง ทั้งนี้ ได้ตรวจยึดดอกไม้เพลิง พลุ ประทัดยักษ์บางส่วนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน/นักท่องเที่ยวบริเวณงานฯ
3.ตรวจตราการลักลอบจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณงานฯ ไม่พบมีการกระทำผิดกฎหมายแต่อย่างใด


_________________________________________
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน

Related posts