ชัยภูมิ-จัดงานมหกรรม “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน (ชมคลิป)

ชัยภูมิ-จัดงานมหกรรม “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=DYvscmJaWb4[/embedyt]

 

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ นายณรงค์ วุ้นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2562 โดยมีนายอนุชา เจริญรัตน์ นายอำเภอเมืองชัยภูมิ หัวหน้าส่วนราชการ ผอ.ป.ป.ส.ภาค 3 คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ ประธานและผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน และผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า ด้วยตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระ บรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เป็นดั่ง “แม่ของแผ่นดิน” ที่ทรงมีความห่วงใย ต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างถ้วนหน้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นยุทธศาสตร์ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ บรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระราชทานแก่พสกนิกรไทยผ่านสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส) ในอันที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อรวมพลังราษฎรในหมู่บ้านชุมชนให้สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนของตน

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส)และหน่วยงานภาคี อาทิ กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย ได้น้อมรับยุทธศาสตร์พระราชทานดังกล่าว นำไปขับเคลื่อนจนถึงปัจจุบัน ผลการดำเนินงานเกิดหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิทั้งสิ้น จำนวน 43 แห่ง ต้องขอขอบคุณในพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วน ผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน และภาคประชาชน ที่จะร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหา และขจัดภัยจากยาเสพติด ให้หมดไปจากหมู่บ้านชุมชนของเรา แล้วร่วมกันแก้ไขปัญหาของประเทศชาติต่อไป

ด้าน นายโดมทอง ดิเรกศิลป์ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ ในนามของผู้ดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” เป็นยุทธศาสตร์พระราชทาน ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงห่วงใยต่อวิกฤตมหันตภัย จากปัญหายาเสพติดโดยได้ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ผ่านเลขาธิการสำนักงานป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส)

โดยมีพระราชประสงค์ที่ให้นำเงินไปใช้ประโยชน์ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ในหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่บ้านละ 8,000 บาทจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการขับคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินตั้งแต่ปี พ.ศ.2547- 2561จำนวน 307 หมู่บ้าน และในปี 2562 ได้รับมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน 127 หมู่บ้าน ปัจจุบันจังหวัดชัยภูมิ มีกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวนทั้งสิ้น 434 หมู่บ้าน


การจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินฯ ในครั้งนี้ โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานประกอบด้วยคณะกรรมการและสมาชิกหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 450 คน โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ (นายณรงค์ วุ่นซิ้ว) ได้เป็นประธานพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินและมอบเข็มกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 ,

พิธีมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน จากหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ทุกแห่ง จัดตั้งกองผ้าป่าจาก 16 อำเภอ และ เทศบาลเมือง 1 แห่ง รวมทั้งสิ้น 17 กอง หลังจากนั้นได้ปล่อยขบวนพาเหรดรณรงค์การต่อต้านยาเสพติด และขบวนแห่เฉลิมฉลองเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินไปยังแต่ละชุมชน

 

ซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดโดยชุมชน เป็นผลสำเร็จจนได้รับรางวัลและได้รับการยกย่องชมชื่นจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส) มาโดยตลอด และครั้งนี้ถือเป็นมหกรรมที่จังหวัดชัยภูมิ ได้ร่วมกันดำเนินการ “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” ตามยุทธศาสตร์ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ บรมราชชนนีพันปีหลวง ในอันที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อรวมพลังราษฎรในหมู่บ้านชุมชนให้สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนของตน

 

////ชาตรี ทวีนาท ภาพ-ข่าว

Related posts