MICE ฟันธง EEC โตแน่! ด้วยมาตรฐาน TMVS พร้อมเร่งสร้างคนในยุค AI ให้คล่องตัวและทรงพลัง (ชมคลิป)

MICE ฟันธง EEC โตแน่! ด้วยมาตรฐาน TMVS พร้อมเร่งสร้างคนในยุค AI ให้คล่องตัวและทรงพลัง

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=Kst7LK9Ok3I[/embedyt]

 

ในปัจจุบันภูมิภาคเอเชียเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนโลกทั้งด้านการลงทุนและการเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจโดยมีประเทศจีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ รวมทั้งอาเซียน เป็นหัวใจหลักของการขับเคลื่อน ด้วยประชากรรวมกว่า 3.5 พันล้านคน และ GDP คิดเป็น 32% ของ GDP โลก ประเทศไทย เป็นจุดศูนย์กลางในการเชื่อมต่อกับกลุ่มเศรษฐกิจในทวีปเอเซีย จากเหนือสู่ใต้ ตั้งแต่จีนลงสู่อินโดนีเซียจากตะวันออกมายังตะวันตกตั้งแต่เวียดนามข้ามไปจนถึงเมียนมาและเป็นจุดยุทธศาสตร์ของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในด้านการผลิต การค้า การส่งออกและการขนส่ง ทั้งยังอยู่กึ่งกลางระหว่างประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว


ธุรกิจไมซ์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย มีทั้งการจัดการงานประชุมองค์กร การจัดงานอีเวนท์ และการจัดงานแสดงสินค้า ภาพรวมแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น 8-10% ในปี 2563 โดยในปัจจุบัน มีนักธุรกิจและภาครัฐเข้าร่วมงานไมซ์ทั้งระดับนานาชาติและระดับในประเทศสูงถึง 37 ล้านคน สร้างรายได้สู่เศรษฐกิจไทยถึงปีละ 232,700 ล้านบาท กอปรกับปัจจุบันภาครัฐต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ภูมิภาค ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและกิจกรรมไมซ์ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างแบรนด์สินค้า พัฒนาเศรษฐกิจจากการจัดงานให้มีการกระจายการจัดงานให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ในภูมิภาคทำให้เกิดความต้องการจัดงานต่างๆ จากภาคเอกชน องค์กร สมาคมและภาครัฐ


ประเทศไทยจึงเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดของการลงทุนในอาเซียน เพื่อเชื่อมเอเชียและเชื่อมโลก ซึ่งภาคตะวันของประเทศไทยถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางเศรษฐกิจอีกภาคหนึ่งของประเทศ จึงเกิดเป็นโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพัฒนาเชิงพื้นที่ ที่ต่อยอดความสำเร็จมาจากโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกหรือ Eastern Seaboard ซึ่งดำเนินมาตลอดกว่า 30 ปีที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายหลักในการเติมเต็มภาพรวมในการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งจะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและทำให้ เศรษฐกิจของไทยเติบโตได้ในระยะยาว โดยในระยะแรกจะเป็นการยกระดับพื้นที่ในเขต 3 จังหวัดคือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทราให้เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ


สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ได้ริเริ่มโครงการ “TMVS” (Thailand MICE Venue Standard) เพื่อยกระดับมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ โดยได้สร้างตราสัญลักษณ์ “TMVS” เพื่อรับรองคุณภาพมาตรฐานซึ่งตราสัญลักษณ์นี้ จะสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ที่ต้องการจัดงานทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ได้มั่นใจในมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย อันประกอบด้วย ด้านกายภาพ ด้านเทคโนโลยี ด้านการให้บริการ และด้านความยั่งยืน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีการริเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 และได้สร้างจุดแข็งและจุดขาย ดึงงานในระดับนานาชาติสู่ประเทศไทย


โดย นางอรชร ว่องพรรณงาม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สสปน. กล่าวว่า “กว่า 5 ปีของการพัฒนาและการส่งเสริมมาตรฐาน TMVS ต้องยอมรับว่ามาตรฐานเป็นสิ่งสำคัญมากในทุกธุรกิจ เราเข้าใจหัวใจของผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการสถานที่จัดงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ศูนย์ประชุม หรือสถานที่ Unconventional Venue ว่าต้องการอะไรในโลกที่มีแรงกดดันและความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจสูงมาก ณ ปัจจุบัน สสปน. จึงได้เสริม Tool ด้านการจัดงานอย่างยั่งยืน (Sustainability) เข้ามาเพิ่มศักยภาพและสร้างความรู้ความเข้าใจทุกครั้งที่มีการจัดงาน

ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการหรือผู้ใช้บริการสถานที่การจัดงานห้องประชุมหรือโรงแรมต่างๆก็ได้ประโยชน์จากมาตรฐานดังกล่าว เพื่อส่งเสริมนโยบายของภาครัฐ สสปน.เล็งเห็นถึงการยกระดับสถานที่จัดงานให้มีมาตรฐานจำนวนมากขึ้น เพื่อรองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) EEC โดยสำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.) ได้ประกาศโครงการเป็นจำนวนทั้งสิ้น 425 โครงการในแผนพัฒนา 15 ปี โดยในจำนวนนี้มีทั้งสิ้น 53 โครงการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและไมซ์ ซึ่งจะสร้างประโยชน์มหาศาลให้กับประเทศ ร่วมถึงโครงสร้างพื้นฐานจำนวนมากได้ถูกออกแบบ และสร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางธุรกิจไมซ์ของไทย”


กิจกรรมโครงการ Thailand MICE Standard Partnership ในครั้งนี้ได้นำเสนอหัวข้อภายใต้ “MICE Fill Up Local Insight” เพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายผู้ให้และผู้ใช้บริการธุรกิจไมซ์ สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจยั่งยืนโดยตัวแทนทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งในระหว่างงาน ประกอบด้วย กิจกรรมเจรจาธุรกิจสำหรับผู้ที่สนใจเลือกสถานที่จัดประชุม พบสถานจัดงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานฯ (TMVS) พร้อมแคมเปญส่วนลดแบบจัดเต็ม! สำหรับการจัดประชุมในปี 2563 ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้ประกอบการ และผู้สนใจทุกท่าน ที่งานนี้งานเดียวเท่านั้น โดยมีบูธต่างๆ เข้าร่วมงานได้แก่ ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุช พัทยา โรงแรมเคป ดารา รีสอร์ท พัทยา โรงแรม สตาร์ คอนแวนชั่น ระยอง และ โรงแรม เดอะ ซายน์ พร้อมเปิดรับสมัครผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย ประจำปี 2563 (Thailand MICE Venue Standard – TMVS) ณ โรงแรม Pacific Park Hotel, ศรีราชา จังหวัดชลบุรี


นอกจากนี้ภายในงานยังมีบรรยายพิเศษ ภายใต้หัวข้อ “High-Tech with High Touch – หัวใจการบริหารในยุค AI ต้องคล่องตัวและทรงพลัง” โดย คุณบวรนันท์ ทองกัลยา นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) มีประเด็นดังนี้ แนวคิด และการสร้าง Agile Organization แนวคิดในการมุ่งเน้นให้คนเป็นศูนย์กลาง และเครื่องมือพัฒนา Design Thinking แนวคิด Continue Performance Management หรือการสร้างระบบบริหารผลงานให้มีความต่อเนื่อง และความสำคัญของการพัฒนา Soft Side Skills
อีกทั้งภายในงานยังมีการ ร่วมพูดคุยภายใต้หัวข้อ “บูรณาการงานอบรมด้วยมาตรฐาน และการจัดงานที่โดนใจ” โดยมีประเด็นดังนี้ การจัดงานอบรมที่ดีช่วยส่งเสริมธุรกิจในด้านใดบ้าง

โดยคุณฉัตรรัตน์ พรหมมาลา รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี และภาพรวมเกี่ยวกับธุรกิจไมซ์ในภาคโรงแรม และความสำคัญของมาตรฐานสถานที่จัดงานต่อผู้ประกอบการสำคัญอย่างไร มีประโยชน์อย่างไร โดย ดร. ภคมน วงศ์ใหญ่ นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก และการจัดงานอย่างยั่งยืนมีประโยชน์อย่างไรกับธุรกิจไมซ์ โดย คุุณกาญจนา เข็มทอง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดคอร์ปอเรทโรงแรมจอมเทียนปาล์มบีชรีสอร์ท พัทยา การเลือกสถานที่จัดงานที่ได้มาตรฐานจะเพิ่มมูลค่าในการจัดงานอย่างไร รวมถึงทำไมต้องได้มาตรฐาน TMVS โดยคุณอรชร ว่องพรรณงาม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)


ดร. ภคมน วงศ์ใหญ่ กล่าวว่า ภาพรวมเกี่ยวกับธุรกิจไมซ์ในภาคโรงแรม และความสำคัญของมาตรฐานสถานที่จัดงานต่อผู้ประกอบการนั้นสำคัญไม่น้อยไปกว่ามาตรฐานด้านห้องพักหรือด้านสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆที่โรงแรมได้จัดหาไว้ให้กับลูกค้า ลูกค้ากลุ่มไมซ์ถือเป็นกลุ่มลูกค้าที่นำรายได้เข้าประเทศในแต่ละปีเป็นจำนวนมากไม่แพ้กลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่น นักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์จะใช้บริการด้านห้องพักและห้องประชุมสัมมนาไปพร้อมๆกันและมีงบประมาณการใช้จ่ายในการเข้าพักแต่ละครั้งค่อนข้างสูง และโรงแรมจะมีรายได้ทั้งส่วนของห้องพัก ห้องประชุมสัมมนา

อาหารและเครื่องดื่ม เรียกได้ว่าทำให้โรงแรมจะมีรายได้เป็นกอบเป็นกำของการเข้าพักในแต่ละครั้งของลูกค้ากลุ่มไมซ์ อาจเรียกได้ว่าลูกค้ากลุ่มไมซ์เป็นกลุ่มลูกค้าที่ธุรกิจโรงแรมต้องการเป็นอย่างมาก และลูกค้าจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในโรงแรม ซึ่งจะมากกว่า 80% ของเวลาที่เข้าพัก เพื่อทำกิจกรรมและประชุมสัมมนา ระยะเวาในการเข้าพักของลูกค้ากลุ่มไมซ์ในแต่ละครั้งถ้าเป็นกลุ่มลูกค้าจากต่างประเทศก็จะใช้เวลาเข้าพักอย่างน้อย 3-4 วัน ส่วนกลุ่มลูกค้าในประเทศ ก็จะอยู่ระหว่าง 2-3 วัน ดังนั้นมาตรฐานการเลือกสถานที่หรือโรงแรมของลูกค้ากลุ่มไมซ์ จะมีความสำคัญทั้งสองส่วนคือทั้งห้องพักและห้องประชุมสัมมนา ลูกค้าจะจะเลือกโรงแรมที่มีชื่อเสียงที่ดี สิ่งอำนวยความสะดวกบาย

พร้อมทั้ง ตั้งอยู่ในทำเลที่ดีและเดินทางสะดวก มีมาตรฐานด้านการบริการที่เป็นเลิศ โดยส่วนใหญ่แล้วลูกค้ากลุ่มไมซ์จะเลือกโรงแรมที่ผ่านการประเมินหรือ มีตราสัญลักษณ์ของ TMVS ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุด และโรงแรมที่มีตราสัญลักษณ์ ก็จะได้เปรียบในตลาดการแข่งขัน และสามารถสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ เพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดของลูกค้ากลุ่มไมซ์คือการบรรลุเป้าหมายและความสำเร็จของการจัดประชุมสัมมนา การได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างมิตรภาพและเครือข่าย รวมถึงการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การแสดงสินค้า การจัดนิทรรศการนานาชาติ หรือการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลของบุคคลในสาขาอาชีพเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ดังนั้นมาตรฐาน TMVS จึงเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจไมซ์ของโรงแรมเป็นอย่างมาก


สำหรับผู้ใช้บริการที่มองหาสถานที่การจัดงานที่ได้มาตรฐานฯ สสปน. ยังมี eMarket Place – THAI MICE CONNCENT ที่สามารถเลือกใช้สถานที่จัดงานได้ง่ายๆ เช่นกัน เพียงคลิกไปที่ www.thaimiceconnect.com หาเมนูที่เป็นสถานที่การจัดงาน ก็จะสามารถเชื่อมโยงรายชื่อและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเลือกและตัดสินใจสถานที่จัดงานที่ได้มาตรฐานอย่างสะดวกและรวดเร็ว

Related posts