แม่ฮ่องสอน​-มุสลิมแม่สะเรียง ร่วม แบ่งปันต้านภัยหนาว 200 ผืนมอบให้เด็กยากจน โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

แม่ฮ่องสอน​-มุสลิมแม่สะเรียง ร่วม แบ่งปันต้านภัยหนาว 200 ผืนมอบให้เด็กยากจน โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

 


ณ มัสยิดมัสยิดญามีอาตุลอิสลาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นายสุริยา อร่ามวงค์ ประธานกรรมการอิสลามจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เตรียมทำการส่งมอบผ้าห่มในโครงการ มุสลิมไทยต้านภัยหนาว 2563 ซึ่งทางศูนย์จริยธรรมโซนใต้ และ ชุมชนมุสลิมแม่สะเรียง โดยทาง คณะเยาวชนพันธกิจ ตะอารูฟ ได้ช่วยกันบรรจุผ้าห่มนวมจำนวน 200 ผืน ในโครงการมุสลิมรวมใจต้านภัยหนาว

โดยศูนย์จริยธรรมอิสลามโซนใต้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเตรียมมอบแก่”เด็กยากจนพิเศษ” ตามโรงเรียนในที่ทุรกันดานในเขตสามอำเภอโซนใต้ของแม่ฮ่องสอน โดยเริ่มจากโรงเรียนที่มีครูมุสลิมสอนอยู่เป็นลำดับแรก และกระจายสู่โรงเรียนอื่นๆ ร่วมถึงการมอบให้กับเพื่อนเด็กนักเรียนต่างศาสนิก เพื่อเป็นการแบ่งปันและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่

สุกัลยา / ถาวร อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 064-6266401

Related posts