ประจวบคีรีขันธ์​-โรงสีข้าวพระราชทานอ่าวน้อยผลิตข้าวมงคล 3 สีบรรจุกล่องจำหน่ายเป็นของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่

ประจวบคีรีขันธ์​-โรงสีข้าวพระราชทานอ่าวน้อยผลิตข้าวมงคล 3 สีบรรจุกล่องจำหน่ายเป็นของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่

 

วันที่ 19 พฤศจิกายนนายดิเรก จอมทอง ที่ปรึกษาคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรโรงสีข้าวพระราชทานอ่าวน้อย หมู่ 9 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้หลายฝ่ายได้ร่วมกันพัฒนาสหกรณ์การเกษตรโรงสีข้าวพระราชทานอ่าวน้อย โดยมีการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการสหกรณ์ให้สอดคล้องกับการทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน

จากนั้นได้นำทีมที่ปรึกษาจากภาคประชาชนและนำตัวแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์เดินทางไป ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน เพื่อศึกษาดูงานการทำงานเชื่อมโยงกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว พร้อมสำรวจข้อมูลนาข้าวอินทรีย์ เพื่อประเมินปริมาณผลผลิตรองรับแผนการจัดเตรียมข้าวเปลือกคุณภาพดีป้อนโรงสีข้าวพระราชทาน และมีการประสานงานกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวใน อ.กุยบุรี อ.สามร้อยยอด อ.ทับสะแก เพื่อจัดหาข้าวเปลือกคุณภาพดีป้อนโรงสีข้าว

“ ได้นำคณะไปดูงานที่สวนเกษตรอินทรีย์ผสมผสาน หมู่ที่ 4 ต.ร่อนทอง โดยพบกับนายประเสริฐ ยุวกาฬกุล เจ้าของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านสวนที่ไม่ใช้สารเคมี และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ปรับใช้ในการทำอาชีพเกษตร มีการทำนาปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ สังข์หยด หอมมะลิ กข .43 ทั้งหมดเป็นข้าวออร์กานิคปลอดสารเคมี 100 เปอร์เซ็นต์ ตรงกับความต้องการของสหกรณ์ฯ ”นายดิเรก กล่าว

นายดิเรก กล่าวอีกว่า ขณะนี้ได้ออกแบบแพคเกจบรรจุภัณฑ์กล่องบรรจุข้าวมงคล 3 สี ในถุงสุญญากาศขนาด 2 กิโลกรัม พร้อมตราสัญลักษณ์ ประวัติโรงสีข้าวพระราชทาน จัดจำหน่ายในราคาพิเศษโดยคณะกรรมการภาคประชนและสหกรณ์การเกษตรโรงสีข้าวพระราชทาน มีการกระจายสินค้าไปยังหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ร้านขายของฝากของที่ระลึกในจังหวัด และ จัดจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์ให้ผู้สนใจทั่วประเทศ เหมาะสำหรับการมอบเป็นของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้

นายนิพล ทองเก่า หัวหน้าศูนย์ข่าวสยามโฟกัสไทม์/4เหล่าทัพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์0909944781

Related posts