ทัพเรือภาค 1 มอบเช็คเงินสดและสิ่งของสนับสนุนออกร้านงานกาชาดสมาคมภริยาทหารเรือ ประจำปี 2562

ทัพเรือภาค 1 มอบเช็คเงินสดและสิ่งของสนับสนุนออกร้านงานกาชาดสมาคมภริยาทหารเรือ ประจำปี 2562

 


พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นาวาเอก เขตรภพ นพจิน ดา รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นผู้แทน มอบเช็คเงินสดและสิ่งของผลิต ภัณฑ์ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท และห้างร้านต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับทัพเรือภาคที่ 1 ให้กับ นาวาเอก(หญิง) อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือรับมอบ เพื่อนำไปเป็นของรางวัล สนับสนุนงานออกร้านกาชาดของ สมาคมภริยาทหารเรือ

โดยทางสภา กาชาดไทยกำหนดจัด “งานกาชาด ประจำปี 2562” ภายใต้แนวคิด “เย็นศิระเพราะพระบริบาล เกิดสายธารการให้ที่งดงาม” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิม พระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย ด้วยน้ำพระทัยของพระ องค์ท่าน ทำให้พสกนิกรร่มเย็นเป็นสุขและร่วมสร้างสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน


ซึ่งกำหนดจัดขั้น ระหว่างวันที่ 15-24 พฤศจิกายน 2562 รวม 10 วัน 10 คืน เวลา 10.30-22.00 น. ณ สวนลุมพินี ถนนพระรามที่ 4 กรุงเทพมหานคร โดยไม่เก็บค่าบัตรผ่านประตูแต่อย่างใด

นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน
ภาพ/ข่าว แผนก ปจว./ปชส. กพร. บก.ทรภ.1

Related posts