พังงา​-ผู้ตรวจมา!!ติดตามการขับเคลื่อนงานนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยพื้นที่ จว.พังงา เน้นทำงานเชิงรุก

พังงา​-ผู้ตรวจมา!!ติดตามการขับเคลื่อนงานนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยพื้นที่ จว.พังงา เน้นทำงานเชิงรุก

 


เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 62 ผู้สื่อข่าวจังหวัดพังงารายงานว่า ที่ห้องประชุมราชสีห์ 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเขตตรวจราชการที่ 6 เดินทางมาตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการพื้นที่จังหวัดพังงา มีนายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาให้การต้อนรับและร่วมประชุมพร้อมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง


มีประเด็นการตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการจากหน่วยงานส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย เช่น การปฏิบัติงานของจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) การป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย
การบริหารจัดการศูนย์พักพิงสัตว์จรจัด การบริหารจัดการขยะมูลฝอย การพัฒนาเมืองสมุนไพร(การขับเคลื่อนการพัฒนาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร)


การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองหลัก การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการขับเคลื่อนเพื่อเตรียมความพร้อมของพื้นที่ ผลความคืบหน้าโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด    จากนั้น ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยฯ ได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการแก่ส่วนราชการ เพื่อนำไปขับเคลื่อนโครงการที่รับผิดชอบแบบเชิงรุก.


……………………
ภาพ..ขอบคุณภาพจาก สนง.ปชส.พังงา
ข่าว…โกอู๋@นักข่าวอาวุโสจังหวัดพังงา/นายพงษ์ศักดิ ประทีป

Related posts