ชลบุรี-จิตอาสา 904 วปร.ฝึกอบรมโครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ (ชมคลิป)

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 4 ประจำปี 2562

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=eeSixp_0osA[/embedyt]

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 4 ประจำปี 2562
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้กล่าวว่า

 

จังหวัดชลบุรี รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงสุดที่ได้รับการคัดเลือกให้ใช้เป็นสถานที่ศึกษาอบรมคณะจิตอาสา ซึ่งการอบรมจะเป็นการฟังการบรรยายและการปฏิบัติจริงในเรื่องการนำหลักการของศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคนและธรรมชาติเพื่อให้เกิดความมั่งคงได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจิตอาสาทุกท่านที่ผ่านการฝึกอบรมในรุ่นนี้สามารถที่จะไปฝึกอบรมและถ่ายทอด องค์ความรู้ให้กับข้าราชการจิตอาสา และประชาชนได้ต่อไป


ทั้งนี้ ในการศึกษาอบรมครั้งนี้จะเป็นการรับฟังคำบรรยายและการฝึกการปฏิบัติจากทีมวิทยากรผู้มีประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติมาอย่างยาวนานและประสบความสำเร็จ ในเรื่องการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพร่และปฏิบัติได้อย่างแท้จริง ซึ่งองค์ความรู้ในการบรรยายเน้นให้เข้าใจถึงปรัชญาหลักการ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสร้างภาวะผู้นำ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด การสร้างจิตสำนึกใหม่แบบพึ่งตนเอง การเรียนรู้กระแสการเปลี่ยนแปลงและรู้เท่าทัน อีกทั้งยังมีการแบ่งกลุ่มปฏิบัติการฝึกเทคนิคพึ่งตัวเองตามฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ


การฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 4 ประจำปี 2562 ครั้งนี้มีจิตอาสาเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 265 ท่าน ระหว่างวันที่ 22 – 25 พฤศจิกายน 2562 รวมเป็นเวลา 4 วัน

สำภาษณ์​ บริบูรณ์​ รายงาน

Related posts