สุโขทัย-ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวทางประชารัฐ ครั้งที่ 6

สุโขทัย-ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวทางประชารัฐ ครั้งที่ 6

 

วันนี้ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวทางประชารัฐ ครั้งที่ 6 และการดำเนินงานภายใต้กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวทางประชารัฐประจำจังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานอุตสหกรรมจังหวัดสุโขทัยโดยในวันนี้ที่ประชุมจะพิจารณา กลั่นกรอง และคัดเลือกเอสเอ็มอีที่มีศักยภาพ จำนวน 2 ราย ที่ขอรับสินเชื่อของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีฯ ในโครงการสินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน 2562


สำหรับโครงการสินเชื่อ “สินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน” วงเงิน 3,000 ลบ. ภายใต้กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ฯ จะเปิดโอกาส SME ที่เป็นนิติบุคคล (ทั้งภาคการผลิต หรือบริการ หรือการค้า) ขอกู้ได้โดยใช้บุคคลค้ำประกัน (และใช้เครื่องจักร หรือยานพาหนะ เป็นหลักประกัน หากเป็นการกู้ลงทุนซื้อเครื่องจักรหรือยานพาหนะ)

โดยจะพิจารณา SME ในสาขาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และ สาขาอื่น ๆ ที่จะขอกู้เงินเพื่อลงทุนใช้เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการปรับปรุงกิจการ สอบถามได้ที่สำนักงานกองทุนฯ ได้ที่ www.smerescuecenter.com หรือโทร. 022023879 หรือ https://www.facebook.com/industryprmoi/posts/1593559887446277?__tn__=K-R หรือติดต่อ ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร : OSS ในจังหวัดที่ประกอบกิจการได้


สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย

Related posts