นครสวรรค์จัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก

นครสวรรค์จัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก

 


วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. นายแพทย์อภิชาต วิสิทธิ์วงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเบาหวานโลก พร้อมด้วยแพทย์หญิงดวงหทัย วัฒนกุล นายแพทย์ชำนาญการ คุณฉัฏฐมา ชัยรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล กลุ่มงานสุขศึกษา กลุ่มงานโภชนศาสตร์ และงานประชาสัมพันธ์

ร่วมจัดกิจกรรมการรณรงค์ เนื่องในเดือนวันเบาหวานโลก ครั้งที่ 2 (ครั้งที่ 1 จัดเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562) เพื่อให้ความรู้กับผู้รับบริการและประชาชน ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองและคนในครอบครัวให้ห่างไกลจากโรคเบาหวานด้วย ดังคำขวัญในปีนี้คือ คุณป้องกันครอบครัวจากโรคเบาหวานได้


พร้อมกันนี้ยังจัดบูธให้ความรู้ด้านสุขภาพ เครื่องตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย เจาะเลือดตรวจน้ำตาล คัดกรองเบาหวาน ป้องกันความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวานในระยะ 12 ปี มีตัวอย่างอาหารสาธิต แนะนำโภชนาการที่เหมาะในแต่ละวัน โดยมีผู้รับบริการให้ความสนใจร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องตรวจผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์


กณต ทาทิพย์ รายงาน

Related posts