โออาร์ จัดงานสัมมนาสื่อมวลชน จังหวัดขอนแก่น

โออาร์ จัดงานสัมมนาสื่อมวลชน จังหวัดขอนแก่น

 


บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)หรือ โออาร์ พร้อมเติบโตไปกับสังคมชุมชนจังหวัดขอนแก่น ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน จัดงานสัมมนาสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น เมื่อเวลา 14.30-22.00 น. วันที่ 21 พ.ย.2562 ณ ห้องสโมสร 1 อวานี ขอนแก่นโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ โดย นางสาวราชสุดา รังสิยากูล ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร และนายสุชาติ โพธิรัชต์ ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมขอนแก่น บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)หรือโออาร์ ร่วมจัดงานสัมมนาสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562

เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของสื่อมวลชนแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารตลอดจนกระชับความสัมพันธ์อันดีที่มีมาอย่างยาวนานกับสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง นางสาวราชสุดา กล่าวว่าในฐานะ บริษัท เรือธง (flagship) ด้านการค้าน้ำมันและการค้าปลีกของกลุ่มปตท.ที่ดำเนินธุรกิจน้ำมันธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในประเทศและต่างประเทศ วิสัยทัศน์ในการเป็นแบรนด์ไทยชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าให้กับสังคมชุมชนสำหรับจังหวัดขอนแก่นมีความสุขจนลืมขอนแก่นที่อยู่ร่วมกับชุมชนจังหวัดขอนแก่นมาอย่างยาวนาน โดยเป็นคลังหลักในการจ่ายน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมเหลวให้กับพี่น้องประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนล่างได้อย่างเพียงพอไม่ขาดแคลน

โออาร์ ยึดมั่นเรื่องความปลอดภัยเป็นหัวใจ สำคัญในการปฏิบัติงาน รวมถึงการดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนโดยรอบพื้นที่คลังฯ ตามแนวคิดการดำเนินธุรกิจของ โออาร์ ที่มุ่งเน้นเรื่องโซเชียล อินคลูซีฟเนส (Social Inclusiveness) คือ การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มโดยเฉพาะเอสเอ็มอี (SMEs) ไทยและสังคมชุมชนได้มีส่วนร่วมในการออกแบบรูปแบบธุรกิจ เพื่อร่วมกันสร้างประโยชน์ให้เกิดในทุกพื้นที่ที่โออาร์ เข้าไปดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ โออาร์ ได้สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับชุมชนในจังหวัดขอนแก่นมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการ โออาร์ อาสาสานสุข เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ฟรี และจัดกิจกรรมเพื่อชุมชนต่างๆโครงการมอบถุงยังชีพเพื่อช่ายเหลือผู้ประสบอุทกภัย รวมถึงโครงการโรงทานงานพิธีพระราชทางเพลิงศพครูใหญ่และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) เป็นต้น


โออาร์ ดำเนินธุรกิจโดยมีการเจริญเติบโตทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น (PTT Station) ที่มีจำหน่ายรวมกว่า 2,100 แห่ง ร้านกาแฟ คาเฟ่ อเมซอน ที่มีจำนวนกว่า 3,000 สาขาใน 10 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งผลิตภัณฑ์หล่อลื่น พีทีที ลูบริแคนท์ส (PTT Station) ที่มียอดขายเป็นอันดับ 1 ในประเทศไทยติดต่อกันเป็นระยะเวลา 10 ปีและส่งออกไปแล้วยัง 42 ประเทศทั่วโลก พร้อมแล้วที่จะนำแบรนด์ โออาร์และ SMEs ไทยร่วมกันก้าวไกลไปขยายธุรกิจสร้างการเติบโตทั้งในประเทศไทยและในเวทีระดับโลกเพื่อเป็นแบรนด์ไทยที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศต่อไป โดยประเทศกลุ่มเป้าหมายของโออาร์ จะเน้นไปทางเพื่อนบ้านทางลุ่มน้ำโขง การดำเนินธรุกิจมุ่ง 3 หัวข้อใหญ่ คือ การค้าน้ำมัน ทำคู่ค้า


และพื้นที่เช่า เพื่อสอดคล้องกับการเจริญเติบโตทางโลกโซเชียล ซึ่งในช่วงมื้อเย็น ได้จัดเลี้ยง สื่อมวลชนที่เข้าร่วมสัมมนา พร้อมแจกของที่ระลึก จับรางวัลหลายรายการ และมีศิลปินนักร้องดัง มามอบความสนุกสนาน ก่อนปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ดังนั้น โออาร์ จึงมั่นใจว่าพร้อมที่จะร่วมพลัง ร่วมสร้าง เพื่อทุกวันที่ดีขึ้น กับสังคมในชุมชนแน่นอน

Cr ภาพ ศูนย์ข่าวขอนแก่น / ฝ่ายสื่อสารองค์กร โออาร์

Related posts