ตาก – อำเภอแม่สอดร่วมกับ โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

ตาก – อำเภอแม่สอดร่วมกับ โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

 


ที่สนามกีฬาโรงเรียนสรรพวิทยาคม เขตเทศบาลนครแม่สอด นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอดมอบหมายให้ นายศราวุธ ทังดิน ปลัดอาวุโสอำเภอแม่สอด เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โดยมีส่วนราชการ กำนัน ประชาชนและคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์และนักเรียนจิตอาสาของโรงเรียนสรรพวิทยาคมเข้าร่วมเป็นจำนวนกว่า 500 คน

ซึ่งมีการแบ่งโซนพื้นที่รับผิดชอบ ตามลักษณะกิจกรรมจิตอาสาทั่วเขตบริเวณของโรงเรียนสรรพวิทยาคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ต่างน้อมจิตตั้งมั่นและและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระมหากษัตริพระองค์ที่ 6 แห่งพระบรมราชวงศ์จักรี ที่ท่านได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เช่น ทรงมีการสถาปนาโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย , ทรงริเริ่มตั้งมหาจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย และโรงเรียนต่างๆอีกมากมาย

อีกทั้งยังทรงริเริ่มกิจการ ลูกเสือและอนุกาชาด,ทรงปรับปรุงกฎหมายและกิจการศาล,บรรญัตินามสกุลเป็นครั้งแรก,ทรงกำหนดคำนำหน้าเป็น นาย-นาง-นางสาว-เด็กชายและเด็กหญิง ด้วยพระมหากรุณาอันล้นพ้น จักน้อมนำแนวทางพระราชดำริ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติตน เพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบต่อไป

/////////////////////////////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน จ.ตาก

Related posts