ฉะเชิงเทราจัดงาน-วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562

ฉะเชิงเทราจัดงาน-วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562

 


วันที่ 25 พฤศจิกายน ที่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2562 โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และเหล่าลูกเสือ เนตรนารี จากสถานศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1,100 คน เข้าร่วมพิธี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ท่านได้ทรงพระราชทานให้กำเนิดลูกเสือไทย ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันยังประโยชน์สุขแก่พสกนิกรเป็นอเนกนานัปการ


เนื่องจากสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี และเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลต่อประเทศชาติทั้งในด้านคมนาคม การปกครอง กิจการเสือป่า และลูกเสือ รวมทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านวรรณคดี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 พระองค์เป็นพระบิดาแห่งการลูกเสือไทย พระองค์ทรงก่อตั้งการลูกเสือไทยขึ้น

ด้วยมีพระราชประสงค์เพื่อ อบรมจิตใจเยาวชนให้กล้าหาญ อดทน เข้มแข็ง และให้รู้จักบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นและส่วนรวม ในยามบ้านเมืองคับขันลูกเสืออาจทำหน้าที่ช่วยเหลือ หรือปฏิบัติการเพื่อป้องกันประเทศชาติอันเป็นที่รักของเราได้ปัจจุบันได้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่า การลูกเสือมีคุณประโยชน์อันใหญ่หลวง แก่ชาติบ้านเมือง ซึ่งเราพบเห็นกันอยู่เสมอว่า ลูกเสือได้ออกบำเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ นับว่าลูกเสือทั้งหลายได้เจริญรอยตามเบื้องยุคลบาท ในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมและประเทศชาติต่อไป

Related posts