พ่อเมืองสัตหีบปลุกกระแสชุมชนรักสุขภาพ

พ่อเมืองสัตหีบปลุกกระแสชุมชนรักสุขภาพ

 


เทศบาลตําบลเขตรอุดมศักดิ์ โดยนายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลเขตรอุดมศักดิ์ จัดโครงการ “มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ เทศบาลตําบลเขตรอุดมศักดิ์” ณ โดมอเนกประสงค์ เทศบาลตําบลเขตรอุดมศักดิ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี เขต 8 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้ง 13 ชุมชน ตลอดจนชมรมต่างๆ และประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ รวมแล้วกว่า 1,100 คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้


โดยภายในงานไดจัดให้มี กิจกรรมการประกวดแข่งขันเต้นแอโรบิคของนักเรียน การเต้น t26 การเต้นแอโรบิคจากชมรมแอโรบิค และการแสดงจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งการจำหน่ายสินค้ามือสอง สินค้าธงฟ้า/OTOP การให้บริการด้านสุขภาพจากหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเตาถ่าน โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านเขาคันธมาทน์ และ ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสัตหีบ

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

Related posts