พังงา​-ขับเคลื่อนบทบาทสตรี!!ผู้ว่าฯพังงาร่วมพิจารณาการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด การดำเนินงานตามแผนฯปี 63

พังงา​-ขับเคลื่อนบทบาทสตรี!!ผู้ว่าฯพังงาร่วมพิจารณาการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด การดำเนินงานตามแผนฯปี 63

 


วันที่ 25 พ.ย. 62 ผู้สื่อข่าวจังหวัดพังงารายงานว่า นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 10/2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา


เพื่อรับทราบสรุปผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2562 พร้อมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดพังงา


รวมถึงแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


…………………
ภาพ ขอบคุณภาพจาก สนง.ปชส.พังงา
ข่าว โกอู๋@นักข่าวอาวุโสจังหวัดพังงา/นายพงษ์ศักดิ์ ประทีป รายงาน

Related posts