ชลบุรี​-เมืองพัทยาระดมสมองทุกภาคคส่วนจัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่แหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา (ชมคลิป)

ชลบุรี​-เมืองพัทยาระดมสมองทุกภาคคส่วนจัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่แหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=iJgnZ7l9IpU[/embedyt]

 

วันนี้ (26 พ.ย.62) ที่ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา จ.ชลบุรี นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่แหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา โดยมี นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รักษาการปลัดเมืองพัทยา กล่าวรายงานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีเปิดและร่วมประชุม


โครงการเขตพัฒนาเขตพื้นที่พิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) มีเป้าหมายหลักในการส่งเสริมการลงทุน การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา มีการกำหนดแผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และแผนปฏิบัติการการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อการยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวไปสู่การท่องเที่ยวระดับโลกอย่างยั่งยืน รองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และกลุ่มเชิงสุขภาพ ในพื้นที่หลักในการพัฒนาเมืองพัทยา สัตหีบ และระยอง

โดยที่โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่แหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา เป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการ ในการนี้เมืองพัทยาจึงได้ว่าจ้าง บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินการศึกษาเพื่อมุ่งหวังให้การพัฒนาพื้นที่บริเวณแหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา ให้มีความยั่งยืน สมดุลทั้งในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีสภาพทางกายภาพและภูมิทัศน์ที่เป็นหน้าเป็นตาให้กับเมืองพัทยา วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอัจฉริยะ และพัฒนาพื้นที่ไปสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป

แต่ด้วยงบประมาณที่ค่อนข้างจำกัด เมืองพัทยาจึงมีแนวคิดเปิดโอกาสให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของโครงการ และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เจริญเติบโตพร้อมด้วยศักยภาพในการพัฒนาทั้งในแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ และระดับภูมิภาค ตามแผนการพัฒนาโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรืออีอีซี รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต สู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกภายใต้นิยาม “เมืองท่องเที่ยวแห่งนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” (The Word Class Green innovative Tourism City)

สำหรับการประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นในโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่แหลมบาลีฮาย เพื่อเมืองพัทยาจะได้นำความคิดเห็นดังกล่าวมาวางแผนงานจัดทำโครงการพัฒนาแหลมบาลีฮายให้มีผลประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ ซึ่งจะได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในภาคส่วนอื่นต่อไป

ภาพข่าว//สมชายโคตล่ามแขก​ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีรายงาน

Related posts