ชลบุรี- ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยมะระ“นักบริหารยอดเยี่ยม อำเภอหนองใหญ่ จ.ชลบุรี

ชลบุรี- ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยมะระ“นักบริหารยอดเยี่ยม อำเภอหนองใหญ่ จ.ชลบุรี

 

นางสาวปนัดดา เฮ้งเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยมะระ(เทวานุกูลวิทยา)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน628 หมู่ 2 ต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี“เรียนด้วยกิจกรรม นำความรู้ ควบคู่คุณธรรม”


– ได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปี 2562 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


– ได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีรูปแบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาต้นแบบ รางวัล IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม โรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2562

สนธยา โปร่งอากาศ รายงาน..

Related posts