เชียงใหม่-องค์การสวนสัตว์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีของนักการศึกษาสวนสัตว์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 7 (ชมคลิป)

นับเป็นครั้งแรกที่ องค์การสวนสัตว์ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมประจำปีของนักการศึกษาสวนสัตว์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 7 (The 7th Asian Zoo Educators Conference: AZEC 2019, Thailand) ระหว่างวันที่ 25–28 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องเชียงทอง1 ศูนย์ประชุมนานาชาติ คุ้มคำ จังหวัดเชียงใหม่

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=P9ws4-ZSqKs[/embedyt]

 

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นายสุเมธ กมลนรนาถ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ รักษาการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ เป็นประธานเปิดการจัดประชุมประจำปีของนักการศึกษาสวนสัตว์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 7 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “เพลิน (P-L-E-A-R-N) Play and Learn with Education of Asia Through Research for Nature”

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และพัฒนาศักยภาพในการทำงานด้านการศึกษา ผ่านเวทีการนำเสนอผลงานทางวิชาการ การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบัน เช่น Ms. Debra Erickson จาก International Zoo Educators Association, Mr. Hiroyuki Takahashi จาก Japanese Zoo and Aquarium Educators,

Mr. Augusto Medina จาก Environmental Education and Conservation Global ฯลฯ รวมทั้งการทำกิจกรรมด้านการศึกษาสวนสัตว์และสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์ เช่น นางสาวอังคณา เมฆวิลัย ผู้จัดการงานเครือข่ายธรรมชาติศึกษา สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย ฯลฯ รวมถึงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ประเภทสวนสัตว์ พิพิธภัณฑ์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในจังหวัดเชียงใหม่

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย สมาชิกจากสวนสัตว์ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน ตลอดจนกลุ่มองค์กรนักอนุรักษ์จากประเทศต่าง ๆ ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย ทั้งสิ้น 150 คน จึงนับเป็นโอกาสอันดีในการร่วมแสดงศักยภาพและเผยแพร่ผลงานด้านการศึกษาสวนสัตว์ขององค์การสวนสัตว์ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการยกระดับสวนสัตว์ในสังกัดองค์การสวนสัตว์สู่ระดับนานาชาติ


นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่

Related posts