บสย. สสว. สวทช. MOU KOTEC สาธารณรัฐเกาหลี ดันสตาร์ทอัพเข้าถึงแหล่งเงินทุน

บสย. สสว. สวทช. MOU KOTEC สาธารณรัฐเกาหลี ดันสตาร์ทอัพเข้าถึงแหล่งเงินทุน

 

 

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้รับเชิญให้เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ Korea Technology Finance Corporation (KOTEC) ณ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี

เพื่อสร้างกรอบความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสร้างโปรแกรมสนับสนุนการเติบโต การพัฒนา Tech- startup  SMEs ของแต่ละกลุ่ม โดยการลงนามครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ประธานกรรมการ ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมด้วยนางดุสิดา ทัพวงษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สายงานกลยุทธ์และการเงิน บสย. เข้าร่วมงานในครั้งนี้

ทั้งนี้ การทำข้อตกลงดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นางพัค ยองซอน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง SMEs and Startups (MSS) สาธารณรัฐเกาหลี ในฐานะเจ้าภาพ และดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งการลงนามครั้งนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุน ทั้งในส่วนของสินเชื่อจากสถาบันการเงิน

โดยมี บสย. ช่วยค้ำประกันสินเชื่อ ภายใต้โครงการค้ำประกันสินเชื่อ Start-Up & Innobiz อีกทั้งยังเพิ่มโอกาสเข้าถึงกลไกสนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยีจากทางภาครัฐและเอกชน และที่สำคัญการข้อตกลงครั้งนี้จะทำให้ผู้ประกอบการไทยได้รับผลการประเมินศักยภาพทางธุรกิจ รวมทั้งจุดแข็งและโอกาสจากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญหลากสาขา ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางเทคโนโลยี และการดำเนินธุรกิจ

นอกจากนี้ ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย. ยังได้ร่วมเสวนาหัวข้อ “Technology Rating Systems for ASEAN Innovation” ซึ่งปัจจุบัน บสย. ได้นำระบบ TTRS (Thailand Technology Rating System) มาใช้สำหรับการประเมินเทคโนโลยีของผู้ประกอบการ SMEs เป็นการพัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง สวทช. และ บสย. โดยได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จากหน่วยงานของประเทศเกาหลีใต้

 

นภาพร ขัติยะ/รายงาน

Related posts