ชลบุรี-สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดชลบุรี และ สคบ.จังหวัดชลบุรี ลงตรวจสอบ กระเช้าของขวัญปีใหม่ (ชมคลิป)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดชลบุรี และ สคบ.จังหวัดชลบุรี ลงตรวจสอบ “กระเช้าของขวัญปีใหม่”และรณรงค์ให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice) มุ่งหวังคนไทยบริโภคปลอดภัย ห่างไกลโรค NCDs

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=JnxHHZEJUME[/embedyt]

ที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาชลบุรี (โฮมโปร) อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นายสุพจน์ ภูมิเกียรติขจร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในกิจกรรม “ตรวจสอบเฝ้าระวังกระเช้าของขวัญปีใหม่ และประชาสัมพันธ์การมอบกระเช้าของขวัญด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วม ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกะปิ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี

ทั้งนี้เนื่องด้วยช่วงเทศกาลปีใหม่ มีการนำผลิตภัณฑ์สุขภาพมาจัดเป็นกระเช้าของขวัญปีใหม่ ซึ่งผู้ประกอบการที่จำหน่ายกระเช้าของขวัญ จะต้องแสดงฉลากของอาหารที่จัดรวมอยู่ในภาชนะเดียวกัน โดยแสดงข้อความเป็นภาษาไทยที่เห็นได้ชัดเจน อ่านได้ง่าย ระบุ ชื่อ ประเภทหรือชนิดของอาหาร และวันเดือนปีที่หมดอายุ หรือควรบริโภคก่อนของอาหารแต่ละรายการที่บรรจุ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุในกระเช้าอย่างมีคุณภาพ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีจึงร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี และ สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) จังหวัดชลบุรี บูรณาการงานร่วมกันในการจัดกิจกรรมตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ในกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อตรวจสอบฉลากและคุณภาพสินค้าภายในกระเช้าของขวัญปีใหม่ ให้มีการแสดงฉลากที่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขยังมุ่งหวังส่งเสริมให้คนไทยมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม ลดความเสี่ยงโรค NCDs

ด้วยการรณรงค์ให้ผู้บริโภคเรียนรู้ข้อมูลโภชนาการบนฉลากอาหาร ได้ทราบถึงข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค และให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” โดยหวังให้ประชาชนมอบกระเช้าของขวัญจากผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อให้ผู้รับได้รับผลิตภัณฑ์อาหารที่มีประโยชน์ มีคุณค่าทางโภชนาการ ส่งผลให้ผู้รับมีสุขภาพที่ดีต่อไป

สำภาษณ์​ บริบูรณ์​ รายงาน

Related posts