กิจกรรมพัฒนาศักยภาพองค์กรสมาคมสมาพันธ์สตรีมุสลิมแห่งประเทศไทยกับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพองค์กรสมาคมสมาพันธ์สตรีมุสลิมแห่งประเทศไทยกับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

สืบเนื่องจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับสมาคมสมาพันธ์สตรีมุสลิมแห่งประเทศไทย และฝ่ายกิจการสตรีและเยาวชน ดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพองค์กรสมาคมสมาพันธ์สตรีมุสลิมแห่งประเทศไทยกับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้และเพิ่มศักยภาพภาวะผู้นำสตรี เพื่อสร้างความตระหนักต่อบทบาทหน้าที่การเป็นผู้นำในการเป็นต้นแบบ ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมที่ยึดหลักธรรมาภิบาล รวมถึงการดำเนินชีวิตตามวิถีอิสลาม เป็นกิจกรรมรวมตัวของสตรีชาวไทยมุสลิมจากทั่วประเทศอย่างเป็นทางการ และได้มีการเปิดกิจกรรมเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 62 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเอ็มบีไอ รีสอร์ท ด่านนอก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยได้รับเกียรติจาก พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมดังกล่าว

โดยวันนี้ ฯ คณะผู้นำสตรีมุสลิมแห่งประเทศไทย ที่นำโดย นางดาวดวงใจ ปาลาเล นายกสมาคมสมาพันธ์สตรีมุสลิมแห่งประเทศไทย นางซาเราะห์ ยิ่งกุลเชา นายกสมาคมสมาพันธ์สตรีมุสลิม 14 จังหวัดภาคใต้ ผู้แทนเจ้าหน้าที่ของ ศอ.บต. และคณะกรรมการสมาพันธ์สตรีมุสลิมแห่งประเทศไทย รวมจำนวน 238 คน เดินทางลงพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดปัตตานี เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรับทราบถึงบริบทและองค์ความรู้โดยรวม ในการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของภาครัฐและเอกชน ซึ่งคณะได้เยี่ยมชมโรงงานทุเรียนของบริษัท ม่านกู่หวาง ฟู๊ด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลงทุนโรงงานแปรรูปทุเรียนของนักลงทุนภาคเอกชนประเทศจีน ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา เป็นโรงงานคัดบรรจุเพื่อส่งออกที่มีขนาดใหญ่ 1 ใน 3 ของประเทศไทย

จากนั้นเดินทางต่อไปยัง บริษัทแปรรูปมะพร้าวหนองจิกพัฒนา เป็นโรงงานที่ตั้งอยู่ภายในโรงงานปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยบริษัทสามารถรองรับผลผลิตมะพร้าวของเกษตรกรในพื้นที่ จชต. ปีละ 24,000,000 ลูกต่อปี ซึ่งจะรับซื้อในราคาที่ได้มาตรฐาน เพื่อนำมาแปรรูปเป็นสินค้าต่าง ๆ อาทิ กะทิบรรจุกล่อง มะพร้าวสกัดเย็น เป็นต้น ทั้งนี้คณะผู้นำสตรีมุสลิมฯได้รับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ของทั้งสองบริษัท และได้แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันกับวิทยากรและผู้เข้าร่วม โดยส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับการพัฒนาคุณภาพของสินค้าให้เป็นที่ยอมรับของตลาด และเชื่อมั่นว่าการมาศึกษาดูงานครั้งนี้จะสามารถสร้างแรงกระเพื่อมเพื่อการประชาสัมพันธ์และการเชื่อมโยงด้านธุรกิจในอนาคต
จากนั้นในช่วงบ่าย คณะผู้นำสตรีมุสลิมแห่งประเทศไทยได้เดินทางเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดปัตตานี อาทิ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี และมัสยิดกรือเซะ ซึ่งเป็นมัสยิดที่มีความสวยงามและมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การศึกษา


โดยนางดาวดวงใจ ปาลาเล นายกสมาคมสมาพันธ์สตรีมุสลิมแห่งประเทศไทย เผยถึงความรู้สึกหลังพาคณะลงพื้นที่ครั้งนี้ว่า การที่คณะฯได้เลือกภาคใต้เป็นที่จัดประชุมเพื่อต้องการนำผู้คนจากภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคตะวันออก มาสัมผัสกับภาคใต้เพื่อให้เห็นว่า พี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความน่ารัก ไม่มีอะไรน่ากลัวและเป็นปัญหาเลย ยังมีสิ่งต่างๆอีกมากที่สวยงาม ทั้งในจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส โดยเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้มอบเป็นทรัพยากรที่ดีและมีคุณค่า ดังนั้นพี่น้องจากภาคอื่นๆที่ได้มาเห็นจึงมีความรู้สึกประทับใจ และสัมผัสได้อย่างลึกซึ้งว่าไม่เป็นอย่างที่ถูกนำเสนอเลยแม้แต่น้อย อีกทั้งทุกคนมีความรู้สึกซาบซึ้งที่รัฐบาลมีความจริงใจในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงพี่น้องมุสลิม และจากการที่ได้รับชมวีดีทัศน์ถึงการทำงานของ ศอ.บต. ทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมจากภาคอื่นๆ สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ไม่มีใครทิ้งพี่น้องมุสลิมในพื้นที่เลย แต่ในทางกลับกันทุกคนให้ความใส่ใจและพร้อมเคียงข้างเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ดี กินดี มีงานทำ ทุกคนชื่นชมการทำงานของภาครัฐโดยเฉพาะ ศอ.บต. ที่มีความมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาชายแดนใต้ และเชื่อมั่นว่า จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ดีขึ้นแล้ว และจะเก็บเกี่ยวความรู้ครั้งนี้กลับไปพัฒนาบ้านเมืองของตนเองและพร้อมเป็นสื่อกลางเพื่อการประชาสัมพันธ์เรื่องราวดี ๆ ของจังหวัดชายแดนใต้ต่อไป

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts