อุบลราชธานี​- สมาคมกีฬาเขื่องใน ก้าวสำคัญ อุบลฯ สู่เมืองแห่งกีฬา

กกท.อนุมัติเห็นควรการจัดตั้งสมาคมสมาคมกีฬาเขื่องใน เตรียมยกระดับนักกีฬาท้องถิ่นสู่นานาชาติ อีกหนึ่งก้าวสำคัญ ของจังหวัดอุบลฯ สู่เมืองแห่งกีฬา

 


สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี นายปฐม ศันสนะพิทยากร รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ศูนย์จังหวัดอุบลราชธานี อนุมัติเห็นควรการจัดตั้งสมาคมฯ และได้มอบหนังสืออนุญาติให้กับสมาคมกีฬาอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี นายปิยพล เเววศรี นายกสมาคมฯ นายภูวเดช ศรีเมือง อุปนายกสมาคมฝ่ายบริหาร ร่วมรับมอบ สำหรับ สมาคมกีฬาอำเภอเขื่องในได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและเผยแพร่กีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬามวลชน กีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพของอำภอเชื่องใน

เป็นศูนย์กลางในการประสานงานความร่วมมือกับอำเภอ จังหวัด และร่วมมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา ในการประสานงาน กำกับ และดูแลเกี่ยวกับกีฬาของอำเภอ เป็นสมาชิกของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นศูนย์กลางในการสร้างและสรรหานักกีฬาที่มีความสามารถเพื่อเป็นตัวแทนของอำเภอ จังหวัด และประเทศชาติตามนโยบายคณะกรรมการกีฬาอำเภอ ตามพระราบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 เป็นต้น


ทั้งนี้ สมาคมกีฬาอำเภอเขื่องใน มี นายปิยพล แววศรี ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมกีฬาอำเภอเขื่องใน อุปนายกฝ่ายบริหาร นายภูวเดช ศรีเมือง หัวหน้าฝ่าย นายบรรจง สุริยะ อุปนายกฝ่ายกีฬาเป็นเลิศ-อาชีพ นายปิติพัฒน์ ยิ่งภัสสรนนท์ หัวหน้าฝ่าย นายวัฒนาศักดิ์ ประดิษฐ์ศิลป์ อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ว่าที่ร้อยตรี เชษฐพงษ์ มีศิลป์ หัวหน้าฝ่าย นายอรรถพงษ์ กูลอุปฮาด อุปนายกฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ ดร.วรนันท์ ขันแข็ง หัวหน้าฝ่าย นายชินดนัย พลรักษ์

ธนัชชัย​ จึง​เจริญ​ รายงาน​

Related posts