ชลบุรี #เริ่มแล้ววันนี้ เปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

ชลบุรี #เริ่มแล้ววันนี้ เปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

“อำเภอหนองใหญ่ “บรรยากาศการรับลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เมื่อเวลา08.30น. วันที่ 5 กันยายน 2565 ที่ว่าการอำเภอหนองใหญ่ จ.ชลบุรี
บรรยากาศการเปิดลงรับทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันแรก ที่หน่วยรับลงทะเบียน ณ.ที่ว่าการ อำเภอ หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี ตั้งแต่เช้ามีประชาชน มารอลงทะเบียน อย่างต่อเนื่อง โดยมีทางเจ้าหน้า อส.ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าส่วนที่เกี่ยวข้อง คอยให้บริการ และแนะนำขั้นการลงทะเบียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยที่รับลงทะเบียนต่อวัน รับวันละ100คน โดยการเปิดรับลงทะเบียนวันแรกวันนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี และประชาชนให้ความสนใจมาลงทะเบียน อย่างคึกคัก


โดยประชาชนที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 1 แสนบาท มีสิทธิเข้าลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้หลากหลายช่องทาง ทั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส., ธนาคารออมสิน รวมทั้ง ธนาคารกรุงไทย รวมทั้งสำนักงานเขตในกรุงเทพฯ, ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ, สำนักงานคลังจังหวัด และที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ ( 5 ก.ย.) ถึง 19 ตุลาคมนี้ รวมระยะเวลาประมาณ 1 เดือนครึ่ง เริ่มตั้งแต่ 06.00-23.00 น.

ซึ่งครั้งนี้ต้องลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เคยและไม่เคยได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยสามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดินทางไปที่หน่วยงานรับลงทะเบียน มากกว่า 7,000 จุดทั่วประเทศ ได้แก่ สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส., ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงไทย, สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด, ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอ, สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต และศาลาว่าการเมืองพัทยา

โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องมีสัญชาติไทย, อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป, ไม่เป็นภิกษุ สามเณร ผู้ต้องขัง ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ, มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี, รายได้เฉลี่ยของครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี, มีเงินฝาก สลาก พันธบัตร และตราสารหนี้ภาครัฐ ไม่เกิน 100,000 บาท, ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์, ไม่มีบัตรเครดิต และไม่มีวงเงินกู้

 

#ภาพ/ข่าว:จำลอง แสงชมภู/กรุงชล เกตุพิบูลย์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดชลบุรี/รายงานข่าว

 

Related posts