ชลบุรี-“นายกจำเนียร” ประธานเปิดโครงการคัดแยกขยะรีไซเคิลแบบครบวงจร

ชลบุรี-“นายกจำเนียร” ประธานเปิดโครงการคัดแยกขยะรีไซเคิลแบบครบวงจร


วันนี้ 5 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เป็นประธานพิธีเปิดโครงการคัดแยกขยะรีไซเคิลแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2565ณ โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว กล่าวว่าปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่มีความสำคัญ เนื่องจากขยะมูลฝอยส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอย่างเห็นได้ชัดเจนนับวันยิ่งมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้นสาเหตุเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอยทุกปีตามอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการอุปโภคบริโภคของประชาชน

ดังนั้น การคัดแยกขยะก่อนทิ้งจะช่วยลดปริมาณขยะและลดปัญหาขยะที่ตกค้างได้เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติลดการใช้พลังงานและลดมลพิษที่จะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นมีความจำเป็นที่เด็กและเยาวชนจะช่วยกันร่วมมือกันลดและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในตำบลเขาไม้แก้ว ด้วยการคัดแยกขยะให้ถูประเภทและนำวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเพื่อใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืนต่อไปการจัดอบรมในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 75 คนโดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ ดังนี้


1.เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียนในการคัดแยกขยะ
2.เพื่อลดปริมาณขยะก่อนนำเข้าสู่กระบวนการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี
3.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน/กิจกรรมการมีส่วนร่วม/ของนักเรียนในการจัดการขยะ
4. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต/พร้อมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่นักเรียนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่การพัฒนาเป็นโรงเรียนต้นแบบในการคัดแยกขยะไซเคิลแบบครบวงจร

 

ภาพ/ข่าว-ฐานภัทร อะเวลา ( เอก ชลนิวส์) สัมภาษณ์ บริบูรณ์ ผู้อำนวยการชลนิวส์ ทีวี online รายงานจากศูนย์ข่าวชลนิวส์ ทีวี online 8/68 ม.2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี โทร 087-6142444

Related posts