ผกก.สภ.ศรีราชาเป็นประธานปิด “ โครงการดำเนินงานชุมชนเข้มแข็ง/ชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ” สถานีตำรวจภูธรศรีราชา ณ ชุมชนบ้านห้วยกรุ หมู่ 6 ตำบลบางพระ

ผกก.สภ.ศรีราชาเป็นประธานปิด “ โครงการดำเนินงานชุมชนเข้มแข็ง/ชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ” สถานีตำรวจภูธรศรีราชา ณ ชุมชนบ้านห้วยกรุ หมู่ 6 ตำบลบางพระ

เมื่อเวลา17.00น. วันที่ 5 กันยายน 2565 ณ ชุมชนบ้านห้วยกรุ หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พ.ต.อ.ศักดิ์ชาย สุวรรณนุกูล ผกก สภ ศรีราชา ประธานปิด “ โครงการดำเนินงานชุมชนเข้มแข็ง/ชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ” สถานีตำรวจภูธรศรีราชา


พร้อมด้วยนายรัตนะ ขาวผ่องประธานกต.ตร.สภ.ศรีราชา พร้อมด้วยนายกิตติศักดิ์ กิจโชคเจริญสกุล ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์กก.ตร.สภ.ศรีราชา คณะกต.ตร.สภ.ศรีราชา Mr.มาซาฮิโร อาเบ ประธาน Sriracha Japan Festival ที่ปรึกษาฝ่ายญี่ปุ่น กก.ตร.สภ.ศรีราชา (อาเบะซัง)ผู้ก่อตั้งศาลเจ้าชินโต ศรีราชา พ.ต.ท.สมบูรณ์ เอื้อสมานไมตรี รอง ผกก ป ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลห้วยกรุ กำนันตำบลสุรศักดิ์ ผู้ใหญ่บ้าน และชุมชนบ้านห้วยกรุ หมู่ 6 ตำบลสุรศักดิ์

โดยมีพันตำรวจตรี ชัยวัฒน์ หิรัญเกื้อ สว.(สอบสวน)ปรท.สวป.สภ.ศหัวหน้าชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนมาร่วมในพิธีปิด โครงการดำเนินงานชุมชนเข้มแข็ง/ชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตร์ชาติแบบครบวงจร ประจำปี 2565 ตามที่ตำรวจภูธรภาค 2 ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้สถานีตำรวจภูธรศรีราชาดำเนินงาน “โครงการดำเนินงานชุมชนเข้มแข็ง/ชุมชนยั่งยืน


เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ” โดยให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน/หมู่บ้าน โดยเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งเข้าใจและรับรู้ปัญหาพิษภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติด
เพื่อให้เกิดกระบวนการป้องกันแก้ไข และการบำบัดยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของคนใน หมู่บ้าน / ชุมชน


และเพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานใน หมู่บ้าน/ชุมชน ให้เข้มแข็ง และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยได้เข้าปฏิบัติการชุมชนบ้านห้วยกรุ หมู่ 2 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะเวลา 3 เดือน ได้ครบกำหนดในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานใน ชุมชนบ้านห้วยกรุหมู่ 6 ตำบลบางพระ แล้ว ตลอดระยะเวลาการทำงาน ได้รับความช่วยเหลือ จากรองนายก อบต.บางพระ, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลห้วยกรุกำนันตำบลสุรศักดิ์ ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม.พร้อมคณะและประชาชนในชุมชนบ้านห้วยกรุ เป็นอย่างดี

 

ชำนาญ/ชลบุรี

Related posts