ชลบุรี # อบจ.ชลบุรี และ อปท. 94 แห่งในชลบุรี ร่วมกันรวบรวมขยะอันตรายชุมชน จำนวน 12,906 กิโลกรัม ประจำปี 2565 ให้บริษัทเอกชนได้นำเอาไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน

ชลบุรี # อบจ.ชลบุรี และ อปท. 94 แห่งในชลบุรี ร่วมกันรวบรวมขยะอันตรายชุมชน จำนวน 12,906 กิโลกรัม ประจำปี 2565 ให้บริษัทเอกชนได้นำเอาไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน

# เวลา 09.00 นาฬิกา วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ.2565 ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงาน อบจ.ชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าฯชลบุรี ได้มอบหมายให้ นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าฯชลบุรี เป็นตัวแทนมาเป็นประธานพิธีโครงการบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ.2565 มี นายวิทยา คุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรี ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน มี รองนายก อบจ.ชลบุรี ปลัด อบจ.ชลบุรี สมาชิกสภา อบจ.ชลบุรี หัวหน้าสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่13 (ชลบุรี) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี นายกเทศมนตรีเมืองชลบุรี รายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน นายกเทศมนตรีตำบลเสม็ด ข้าราชการ เข้าร่วมจำนวนมาก

โดยทาง อบจ.ชลบุรี ได้ทำการว่าจ้างบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล จำกัด(มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการกำจัดขยะอันตรายทั้งหมด และภายหลังจากได้ทำพิธีเปิดโครงการบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัดชลบุรีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ทาง นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าฯชลบุรี และ นายวิทยา คุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรี พร้อมคณะ ได้มีการปล่อยขบวนรถขนขยะอันตรายชุมชนจำนวนหลายคัน ซึ่งเป็นขยะที่เก็บรวบรวมมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชลบุรีทั้ง 94 แห่ง รวมขยะจำนวนทั้งสิ้น 12,906 กิโลกรัม โดยได้มีการขนย้ายและนำเอาไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลต่อไป เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนชาวชลบุรี

นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล าองผู้ว่าฯชลบุรี กล่าวว่า ปัญหาขยะยังคงเป็นปัญหาสำคัญของรัฐบาล รวมถึง อบจ.ชลบุรีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการแก้ไขต่อไปอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจังหวัดชลบุรีมีขยะเพิ่มมากยิ่งขึ้น เพราะเป็นจังหวัดที่มีความเจริญเติบโตอย่างมาก เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและขยะอันตรายในชุมชน ทางจังหวัดชลบุรีจึงได้ขอความรร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรี โดยให้ อบจ.ชลบุรีเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน การบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชนอย่างต่อเนื่อง ต้องขอขอบคุณในความร่วมมือเป็นอย่างดีของ อบจ.ขลบุรีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดชลบุรีที่ได้ให้ความสำคัญและร่วมกันสนับสนุนการบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชนให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับประชาชนชาวชลบุรี

 

# วิรัช หนูขาว ภาพ/ข่าว

Related posts