อบต.บ่อวินจัดโครงการสร้างรอยยิ้มแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่

อบต.บ่อวินจัดโครงการสร้างรอยยิ้มแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่

เมื่อเวลา10.00น.วันที่ 6 ก.ย.65 ที่อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน นายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ นายก อบต.บ่อวิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกอบต.บ่อวิน ร่วมเปิดโครงการสร้างรอยยิ้ม โดยมีนายยงยุทธ วังภูงา ปลัดอบต.บ่อวิน กล่าวรายงานว่า ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าแนวโน้มผู้สูงอายุ ผู้พิการ มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งสภาพสังคมปัจจุบันบุตรหลานไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่ ทำให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ถูกทอดทิ้งไม่มีโอกาสมาร่วมทำกิจกรรมในสังคม ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินได้เล็งถึงความสำคัญของการพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม มองเห็นคุณค่าและความสำคัญของตนเอง อันส่งผลให้ สามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และมีความสุขและไม่ได้จัดมา 2 ปีแล้วเนื่องจากปัญหาของโควิด-19 มาในปีนี้สถานการณ์โควิด-19 ได้เบาบางลง ทางอบต.บ่อวิน จึงได้จัดโครงการสร้างรอยยิ้มขึ้นมาอีกครั้ง พร้อมทั้งมีการตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุที่มาร่วมงาน และมีวิทยากรคุณธนัท ติกปัญญาวุฒิ นักกายภาพบำบัดชำนาญการจากโรงพยาบาลแหลมฉบังมาให้ความรู้ แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ของอบต.บ่อวินเข้าร่วมงานทั้งสิ้น250คน


ชำนาญ ใจเอื้อ/ชลบุรี

Related posts