ชลบุรี-แสงแห่งความสุขเพื่อพี่น้องประชาชน “นายกแห้ง”ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างถนนสายบ้านล่าง-ชากผักบุ้ง

ชลบุรี-แสงแห่งความสุขเพื่อพี่น้องประชาชน “นายกแห้ง”ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างถนนสายบ้านล่าง-ชากผักบุ้ง

วันนี้ 6 กันยายน 2565 นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว มอบหมายให้ นายมโนธัช กีทีปกูล นายบัญชา อุดง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว นายวิรัตน์ ยังถาวร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว นายอานนท์ บุญธรรม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ลงพื้นที่ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง (ไฟกิ่ง) นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เปิดเผยว่า

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วได้ดำเนินการติดตั้งโคมไฟถนน(ไฟกิ่ง) บริเวณถนนสายบ้านล่าง- บ้านชากผักบุ้ง จำนวน 17 โคม และจะติดตั้งถนนสายต่างๆ ที่อยู่ในความดูแลของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว โดยติดตั้งในจุดเสี่ยงที่เป็นทางร่วมทางแยก ทางเชื่อมต่อหมู่บ้านตำบล ซึ่งมีความจำเป็นและสำคัญต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่สัญจรในเวลากลางคืน

ภาพ/ข่าว-ฐานภัทร อะเวลา ( เอก ชลนิวส์) สัมภาษณ์ บริบูรณ์ ผู้อำนวยการชลนิวส์ ทีวี online รายงานจากศูนย์ข่าวชลนิวส์ ทีวี online 8/68 ม.2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี โทร 087-6142444

Related posts