อุบลราชธานี-หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 (ชมคลิป)

อุบลราชธานี-หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=WzymsvRk5Gc[/embedyt]

 

4 ธ.ค.62 ที่​ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP CENTER อุบลราชธานี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ตามที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันที่สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิก ร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้คนพิการ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม


สำหรับวันคนพิการสากลในปี 2562 องค์การสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลัก คือ “การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความเป็นผู้นำของคนพิการ การขับเคลื่อนวาระและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้แนวคิด ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง​ leave no one behind


สำหรับการจัดงานในวันนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงขงมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรเครือข่ายด้านคนพิการ บูรณาการการจัดกิจกรรม ได้จัดขึ้น การจัด กิจกรรมในวันนี้ มีผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย คนพิการทุกประเภทและผู้ดูแลคนพิการ เจ้าหน้าที่จากภาคีเครือข่ายจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน 600 คน ทั้งนี้นี้เพื่อให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม มีโอกาสได้แสดงศักยภาพต่อสังคม ทำให้เกิดความรู้สึกเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ ให้การยอมรับคนพิการในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม


กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การมอบเกียรติบัตรแก่คนพิการดีเด่นและผู้ดูแลคนพิการดีเด่น มอบเกียรติบัตรสถานประกอบการดีเด่นด้านการจ้างงานคนพิการ มอบเกีบรติบัตรหน่วยงานที่จัดสิ่งอำนวยความพิการสำหรับคนพิการ การมอบรถโยกแก่คนพิการ จำนวน 10 ราย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคนพิการต้นแบบและคนพิการตัวอย่าง ประจำปี 2562 การแสดงผลงานนวัตกรรมด้านคนพิการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคนพิการการแสดงดนตรี การแสดงของคนพิการ และการจับฉลากของขวัญและมอบรางวัลแก่คนพิการ

เอกชัย​ โป​ธา​ ข่าว​ภูธร​ รายงาน​

Related posts