เทศบาลนครแหลมฉบัง ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 เน้นให้เจ้าหน้าที่ร่วมมือกันทำงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้ประชาชน

เทศบาลนครแหลมฉบัง ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 เน้นให้เจ้าหน้าที่ร่วมมือกันทำงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้ประชาชน

เมื่อเวลา 09.30 น. ของวันที่ 12 กันยายน 2565 ที่ห้องประชุมเมืองท่า ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ได้เป็นประธานเปิดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 พร้อมด้วย นายบุญเลิศ น้อมศิลป์ อดีตนายกเทศมนตรีตำบลแหลมฉบัง ในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะผู้บริหาร, และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้คณะผู้บริหาร ได้มีโอกาสนำเสนอ และติดตามปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนให้ที่ประชุมพิจารณา อันจะนำไปสู่การหาแนวทางแก้ไขปัญหา ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีประเด็นและวาระการประชุมที่สำคัญ ประกอบด้วย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ การตีเส้นจราจรบนถนน, การซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ,

การเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, การปรับปรุงถนนที่ชำรุด, การสำรวจพื้นที่หมู่บ้านจัดสรรเพื่อที่จะเข้าไปอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
นายบุญเลิศ น้อมศิลป์ อดีตนายกเทศมนตรีตำบลแหลมฉบัง ประธานที่ปรึกษาคณะผู้บริหาร กล่าวว่าตนมีความเป็นห่วงใยพี่น้องประชาชน ในเขตเทศบาลนครแหลม ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง จึงขอให้เจ้าหน้าที่เทศบาลนครแหลมฉบังร่วมมือกันทำงาน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้ประชาชนได้อย่างเต็มที่ ประสานงานร่วมกันเพื่อรับมือเหตุการณ์ ไม่ต้องรอให้เกิดปัญหาก็สามารถติดต่อประสานงานความช่วยเหลือได้ทันที่ ให้เตรียมพร้อมรับมือหากเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม

 

จารุ สุขศรี อ.ศรีราชา 088-9499879

Related posts