หน่วยบริการเคลื่อนที่แก้ไขปัญหาเกษตรด้านปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดชลบุรี ระดมกำลังทำหมันสุขนัขและฉีดวัคซีนให้กับวัดพันเสด็จใน

หน่วยบริการเคลื่อนที่แก้ไขปัญหาเกษตรด้านปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดชลบุรี ระดมกำลังทำหมันสุขนัขและฉีดวัคซีนให้กับวัดพันเสด็จใน

เมื่อวันที่13 กันยายน 65 เวลา11.30น. เจ้าหน้าที่หน่วยบริการเคลื่อนที่แก้ไขปัญหาเกษตรด้านปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดชลบุรี ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าฉีดวัคซีนสุนัขและแมว ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า/เห็บหมัด และผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมจำนวนสุนัขและแมว ให้กับทางวัดพันเสด็จใน ม.4 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

โดยมีนายชาคริต จิตต์รัตนธรรม ผู้ใหญ่บ้านหมู่4 ต.บ้อวิน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็ได้เดินทางมาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ สำหรับโครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมจำนวนสุนัขและ เป็นการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตลอดจน ทำหมัน ควบคุมจำนวนสุนัขและแมวจรจัด ให้ครอบคลุมและเกิดประสิทธิภาพ


โดยร่วมดำเนินการในกิจกรรมการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า และส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธีและมีความรับผิดชอบ เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์ รวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงเป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้สืบเนื่องด้วยว่าสุนัขจรจัดได้เข้ามาอาศัยที่วัดพันเสด็จใน ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์ อำเภอศรีราชา ก็ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้มาดำเนินการในกิจกรรมการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวจำนวน30ตัวในครั้งนี้

ชำนาญ /ชลบุรี

Related posts