จ.นครนายก : ธารน้ำใจ…นายสรณต ณ ศรีโต นายอำเภอปากพลี เดินทางไปมอบถุงธารน้ำใจ ให้แก่ผู้ประสบภัยเหตุอุทกภัย

จ.นครนายก : ธารน้ำใจ…นายสรณต ณ ศรีโต นายอำเภอปากพลี เดินทางไปมอบถุงธารน้ำใจ ให้แก่ผู้ประสบภัยเหตุอุทกภัยในพื้นที่ ต.ท่าเรือ และต.เกาะโพธิ์ รวม 3 จุด( 20 ครอบครัว )

โดยมี ผกก.สภ.ปากพลี,พอ.,กษ.อ.,ปศ.อ.,ปม.อ.,สส.อ. ,สมาชิกแม่บ้าน มท.,กน ผญบ ฯลฯ ทั้งสามหมู่บ้าน และ ป.มค. ร่วมในกิจกรรมฯ ทั้งนี้ หน.ส่วนฯ ทุกท่าน ได้พูดคุยให้คำแนะนำในเรื่องต่าง ๆให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยฯ สำหรับถุงธารน้ำใจทั้งหมดได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก 13 กันยายน 2565


นพพร ชูทรัพย์ / รายงาน

Related posts