กิจกรรมวันราชมงคลน้อมเกล้า 15 กันยายน “วันพระราชทานนามสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล”

กิจกรรมวันราชมงคลน้อมเกล้า 15 กันยายน “วันพระราชทานนามสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล”
…………………………………………………………………


วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดกิจกรรมวันราชมงคลน้อมเกล้า โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 4 เขตพื้นที่ ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พิธีอัญเชิญตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย

เเละกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดขึ้น ณ หอประชุมมังคลอุบล อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ จังหวัดชลบุรี วันที่ 15 กันยายน ของทุกปี เป็นวันสำคัญที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความ กตัญญูกตเวทิตา สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่องค์นวมินทรราชา ทรงพระราชทานนามให้แก่ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2531 และอัญเชิญพระราชลัญจกรพร้อมพระมหาพิชัยมงกุฎ ไว้เป็นเครื่องหมายของสถาบัน อันเป็นเกียรติยศสูงสุดของ”สถาบันอันเป็นมิ่งมงคลแห่งพระราชา”

Related posts