ชลบุรี # อบจ.ชลบุรี มอบเงินอุดหนุนให้กับ 6 หน่วยงานรัฐ จำนวนเงิน 9,002,000 บาท เพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดชลบุรี

ชลบุรี # อบจ.ชลบุรี มอบเงินอุดหนุนให้กับ 6 หน่วยงานรัฐ จำนวนเงิน 9,002,000 บาท เพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดชลบุรี

# เวลา 09.00 นาฬิกา วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีมอบเงินอุดหนุนโครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มี นายนริศ นิรมัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี รศ.เชาวน์ มณีวงศ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการและหน่วยงานรัฐ 6 แห่ง เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยทางนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ทำการมอบเงินให้กับหน่วยงานราชการ 6 แห่งของจังหวัดชลบุรี เป็นเงินทั้งสิ้น 9.002,000 บาท เพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดชลบุรี

โดยมีหน่วยงานรัฐเข้ารับมอบเงินดังนี้ 1.ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี โครงการฯเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี เป็นเงิน 6,000,000 บาท 2.ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี จำนวน 2,000,000 บาท 3.เรือนจำกลางชลบุรี โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเรือนจำกลางชลบุรี จำนวนเ 500,000 บาท 4, เรือนจำพิเศษพัทยา โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเรือนจำพิเศษพัทยา จำนวน 300,000 บาท 5. ทัณฑสถานหญิงชลบุรี โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในทัณฑสถานหญิงชลบุรี จำนวน 100,000 บาท 6.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี จำนวน 102,000 บาท ด้วยกัน

# วิรัช หนูขาว ภาพ/ข่าว

Related posts