“หลวงพ่อสง่า”วัดเขาไม้แดง ชลบุรีผู้สืบสานวิชา “เบิกพระแม่ธรณี (ขายที่)กับเจิมมือ นะพระแม่โพสพ มีกินไม่รู้สิ้น”เกจิดังศิษย์เอกหลวงพ่อยงยุทธ อดีตพระเกจิชื่อดังเมืองชล

“หลวงพ่อสง่า”วัดเขาไม้แดง ชลบุรีผู้สืบสานวิชา “เบิกพระแม่ธรณี (ขายที่)กับเจิมมือ นะพระแม่โพสพ มีกินไม่รู้สิ้น”เกจิดังศิษย์เอกหลวงพ่อยงยุทธ อดีตพระเกจิชื่อดังเมืองชล

 


“วัดเขาไม้แดง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี มีอดีตเกจิอาจารย์ดังเข้มขลังวิชาอาคมคือ “พระครูธรรมกิจโกวิท” หรือ “หลวงพ่อยงยุทธ ธัมมโกสโล” อดีตพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งเมืองชลบุรี ผู้มีเมตตาธรรมสูง มักน้อยถือสันโดษ มีพลังจิตที่เข้มขลังอาคมที่แก่กล้า นามของท่านจึงขจรขจายไปไกลทั่วภาคตะวันออก ที่สำคัญ ท่านเป็นหนึ่งในสุดยอดพระเกจิอาจารย์ สายวัดประดู่ทรงธรรม กรุงศรีอยุธยา ในปัจจุบันวัดเขาไม้แดงมีพระครูวิสิฐธรรมโสภณ หรือ”หลวงพ่อสง่า ติกขวีโร” เป็นเจ้าอาวาสวัดเขาไม้แดง และเจ้าคณะตำบลบางพระเขต2 ซึ่งท่านเป็นศิษย์สืบทอดพุทธาคมสายตรงจากหลวงพ่อยงยุทธ ผู้สืบสานวิชา“เบิกพระแม่ธรณี (ขายที่)กับเจิมมือ นะพระแม่โพสพ มีกินไม่รู้สิ้น”


พระครูวิสิฐธรรมโสภณ หรือ”หลวงพ่อสง่า ติกขวีโร” เจ้าอาวาสวัดเขาไม้แดง หลวงพ่อสง่าท่านเป็นชาวชลบุรีโดยกำเนิด เกิดเมื่อปีพ.ศ.2507 ปัจจุบันอายุ58 ปี พรรษา 38 วัยเยาว์เข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม(ประสานราษฎร์วิทยา) ตบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี สำเร็จการศึกษาชั้นประถมปีที่6 ในปีพ.ศ.2519 หลังอุปสมบท ปีพ.ศ.2529 สอบได้นักธรรมเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดชลบุรี วัดเขาไม้แดง ปีพ.ศ.2547 สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนพระสังฆาธิการ ส่วนภูมิภาค วัดสามพระยา กรุงเทพฯ และสำเร็จหลักสูตรพระนักเทศน์ประจำจังหวัดชลบุรี ในปีพ.ศ.2552 สำเร็จหลักสูตร ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์(ป.บส.)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีพ.ศ.2556สำเร็จการศึกษาพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีพ.ศ.2557 สำเร็จการศึกษาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีพ.ศ.2561 สำเร็จการศึกษาการศึกษาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


งานปกครอง ปีพ.ศ.2556 เป็นเจ้าอาวาสวัดเขาไม้แดง และเป็นพระกรรมวาจาจารย์ วันที่ 31 พ.ค. 2558 เป็นเจ้าคณะตำบลบางพระ เขต2 ด้านงานการศาสนศึกษา ปีพ.ศ.2532 เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม วัดเขาไม้แดง ปีพ.ศ.2546 เป็นกรรมการคุมสอบธรรมสนามหลวง ท่านมีผลงานด้านการศึกษาสงเคราะห์มากมาย อาทิ จัดหาทุนการศึกษาสนับสนุนพระภิกษุและสามเณรที่ศึกษาพระปริยัติธรรมทุกรูป,มีการจัดอุปกรณ์การเรียน-การสอน-หนังสือให้อย่างไม่ขาด,มอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้สอบไล่ได้และมอบทุนการศึกษาให้แก่พระภิกษุสามเณรที่จะเข้ารับการศึกษาต่อ ณ สำนักเรียนต่างๆเพื่อได้มีทุนการศึกษาและที่พำนักอาศัยพอสมควร,สนับสนุนส่งเสริมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนให้เข้าสอนยังสถาบันการศึกษาในชุมชนต่างๆในเขตตำบลบางพระ ฯลฯ


ในสมัยที่หลวงพ่อยงยุทธยังอยู่ มีเรื่องราวที่น่าอัศจรรย์เกิดขึ้นมากมาย มีเรื่องหนึ่งที่ท่านได้เคยกล่าวไว้โดยมีศิษย์ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่า วันหนึ่งมีครอบครัวหนึ่งมาเข้าพบหลวงพ่อยงยุทธ ในระหว่างการสนทนา “หลวงพ่อสง่า”ในสมัยนั้นท่านได้คอยปฏิบัติช่วยหลวงพ่อยงยุทธ โดยวันนั้น “หลวงพ่อสง่า”ก็ออกมาช่วยหลวงพ่อเช่นเคย แล้วหลวงพ่อยงยุทธก็ได้กล่าวต่อหน้าลูกศิษย์ที่อยู่ในเหตุการณ์หลายท่านในขณะนั้นว่า “พระรูปนี้แหละ ที่จะเป็นเจ้าอาวาสรูปต่อไป” หลังจากที่หลวงพ่อยงยุทธมรณภาพแล้ว “หลวงพ่อสง่า”ก็ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสตามที่ท่านได้ทำนายไว้จริง หลังจากวันนั้นจนถึงปัจจุบันนี้ หลวงพ่อสง่าได้ยึดถือวัตรปฏิบัติและแนวทางการบริหารจัดการวัดเพื่อให้เป็นไปตามอุดมการณ์ของหลวงพ่อยงยุ โดยเน้นความสงบ…สันโดษ…ไม่วุ่นวาย” เน้นการปฏิบัติ แต่ก็ไม่ละปริยัติเช่นกัน


หลวงพ่อสง่า พร้อมทั้งคณะสงฆ์ของวัดเขาไม้แดงและเหล่าศิษยานุศิษย์ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พุทธศาสนานิกชนได้เข้าถึงธรรมะ เช่น กิจกรรมในวันสำคัญทางพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา การตักบาตรเทโว เป็นต้น โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน กิจกรรมการสวดมนต์ข้ามปี,กิจกรรมการเทศน์มหาชาติ ฯลฯ นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมเพื่อทดแทนคุณเหล่าบูรพาจารย์ และ สนับสนุนศิษยานุศิษย์จัดกิจกรรมเชิดชูบารมีครูบาอาจารย์อยู่เสมอ เช่น กิจกรรมการบำเพ็ญกุศลในวันชาตกาลและมรณภาพของหลวงพ่อยงยุทธกิจกรรมสวดอภิธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่อถวายแด่หลวงพ่อพุฒและหลวงพ่อยงยุทธ บูรพาจารย์วัดเขาไม้แดง ประจำทุกเดือน กิจกรรมไหว้ครูบูรพาจารย์วัดเขาไม้แดง ประจำทุกปี ไม่เพียงแต่ภายในวัดเท่านั้น แม้แต่ภายนอกทางวัดเขาไม้แดงก็ได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนบ้าง เช่น ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาแจกทุนการศึกษาเด็กที่เรียนดีแต่ด้อยโอกาส รวมไปถึงนำคณะสงฆ์ร่วมมือทำกิจกรรมที่กรมศาสนา และสำนักพระพุทธศาสนาได้ขอความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจมา อย่างเช่น ในช่วงเกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้จัดกิจกรรมออกโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาจากโรคร้ายนี้ เป็นต้น ถึงแม้ว่าปัจจุบัน “หลวงพ่อสง่า” ท่านมีภารกิจที่มากขึ้น นอกเหนือจากการดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเขาไม้แดง ท่านก็ยังมีภารกิจสำคัญในตำแหน่งเจ้าคณะตำบลบางพระเขต2 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ที่จะต้องปฏิบัติ แต่ท่านก็ปฏิบัติหน้าที่ไม่ให้ขาดตกบกพร่องมาโดยตลอด


ท่านเป็นผู้สืบสานวิชา“เบิกพระแม่ธรณี (ขายที่)กับเจิมมือ นะพระแม่โพสพ มีกินไม่รู้สิ้น” ทั้งนี้ ท่านได้นำความรู้ความสามารถมาช่วยเหลือสร้างขวัญกำลังใจให้ชาวบ้านและผู้เลื่อมใสศรัทธาจากทั่วสารทิศ แม้กระทั่งชาวต่างชาติยังเชื่อถือ นั่นคือ “วิชาการเจิมมือนะพระแม่โพสพ” ตามตำรับดั้งเดิมของ “หลวงพ่อจง พุทธสโร” เกจิดังวัดหน้าต่างนอก อยุธยา…ซึ่งเป็นเคล็ดวิชาโบราณที่มีความเชื่อกันว่า ลงไว้แล้วจะไม่อดอยาก ไม่ยากไม่จน และยังป้องกัน คุณผี คุณคน คุณไสย รวมทั้งเสนียดจัญไรต่างๆนานา โดยเฉพาะวิชา”เจิมมือนะพระแม่โพสพ “ตำรับโบราณที่หลวงพ่อยงยุทธได้รับการถ่ายทอดมาจากหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก และถ่ายทอดมาสู่หลวงพ่อสง่า ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทย ในตอนนี้ชาวต่างประเทศ ทั้งฝรั่ง คนจีน มาเลเซีย สิงคโปร์ ใต้หวัน ฮ่องกงฯต่างพากันเดินทางมาให้หลวงพ่อสง่าเจิมมือกันอย่างมากมาย

สำหรับท่านใดมีความประสงค์จะมาเจิมมือสามารถมาได้ทุกวัน (หยุดเจิมทุกวันพระ)รับวันละ 150 ท่าน รับบัตรคิวได้ที่หน้าโต๊ะบูชาพานครูตั้งแต่เวลา06.00น. ไม่มีการจองล่วงหน้า รับคิววันต่อวันเท่านั้น( วันเสาร์และอาทิตย์ คิวจะเต็มตั้งแต่7-8โมงเช้า ) ค่าพานครู49 บาท จะมีแผ่นทอง แผ่นเงิน ดอกไม้ ธูป เทียน ข้าว สาร และมีค่ากำนัลครูอีก39 บาท(เป็นกำลังพระแม่โพสพ) ท่านใดประสงค์จะทำพิธีเบิกพระแม่ธรณี ค่าครู21บาท (กำลังพระแม่ธรณี) เจิมตามตำหรับวิชาและสวดกรณียเมตตสูตร คาถาแผ่เมตตา ให้กับวิญญาณ เจ้าที่ เจ้าทาง เทวดาคุ้มครอง สวดมนต์เปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตร นำโฉนดฉบับถ่ายเอกสาร มาที่วัดเขาไม้แดงได้เลย

 

ชำนาญ/ชลบุรี

Related posts