ผู้ใหญ่บ้านหมู่4 ตำบลหนองขาม ออกตรวจพื้นที่ดูแลความสงบเรียบร้อยให้ประชาชนอยู่อย่างสงบสุขมีความปลอดภัย

ผู้ใหญ่บ้านหมู่4 ตำบลหนองขาม ออกตรวจพื้นที่ดูแลความสงบเรียบร้อยให้ประชาชนอยู่อย่างสงบสุขมีความปลอดภัย

เมื่อเวลา21.00น.(17ก.ย.2565) นายปพนพัชญ์ ณัฐดุลย์พานิช ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา นำกำลังราชสีห์พิทักษ์ราช และชุดรักษาความสงบเรียบร้อยประจำหมู่บ้าน ออกตรวจตราพื้นที่สอดส่องดูแลชุมชนเขาชี-ชุมชนเขาตะแบก และนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง3 ในพื้นที่หมู่4 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา เพื่อดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยให้ประชาชนอยู่อย่างสงบสุขและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้ผู้ประกอบการโรงงานมีความเชื่อมั่นว่ามีความปลอดภัยในการดำเนินกิจการในพื้นที่หมู่4ตำบลหนองขาม รวมทั้งเป็นการตรวจตราเพื่อป้องปรามการมั่วสุมของกลุ่มวัยรุ่นที่จะจับกลุ่มแข่งรถจักรยานยนต์กันในพื้นที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ


ชำนาญ/ชลบุรี

Related posts