ชลบุรี-กลุ่มบ้านใหญ่ร่วมใจพัฒนา  เรื่องงานบุญ งานกุศล เพื่อพัฒนา วัด พลังบ้านใหญ่รวมใจพัฒนาโรงเรียน ทั่วไป#

ชลบุรี-กลุ่มบ้านใหญ่ร่วมใจพัฒนา  เรื่องงานบุญ งานกุศล เพื่อพัฒนา วัด พลังบ้านใหญ่รวมใจพัฒนาโรงเรียน ทั่วไป#

 


เพื่อสร้างความเจริญ ให้แก่พ่อแม่พี่น้อง ชาวชลบุรี และพื้นที่ไกล้เคลียง ของกลุ่มพลังบ้านใหญ่ และ เทศบาล ตำบลแสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ได้ส่งมอบตัวหนอน ที่ไม่ได้ไช้ประโยชน์ให้กับทางวัด หลายแห่ง อาทิ วัดแจ้งเจริญดอน วัดตาลล้อม วัดแสนสุข วัด ร.5 ฯ และขณะนี้ ก็มาอยู่ที่วัดบางเป้ง ก็ไกล้แล้วเสร็จ พอดีตัวหนอน ไม่พอก็ได้แรงบุญ จากพี่น้องกลุ่มพลังบ้านใหญ่ ช่วยกันทำบุญซื้อตั๋วหนอนมาสมทบให้แล้วเสร็จเป็นบางส่วนในขณะนี้ เพื่อทำตามเจตนารมณ์ ของท่านกำนันเป๊าะ ( ทำเพื่อตัวเองก็อยู่แค่สิ้นลม ทำเพื่อสังคมถึงสิ้นลมก็ยัอยู่)

เหนือเทพ เหมือนเทวดา รายงาน

Related posts