จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สืบสานการแต่งกายด้วยผ้าไทย

จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สืบสานการแต่งกายด้วยผ้าไทย

 

9 ธ.ค.62 ที่ห้องปทุมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม และองค์กรต่างๆ ตามโครงการ สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน

ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์จัดขึ้น เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงอนุรักษ์ ส่งเสริมและเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าไทย ทำให้ผ้าไทยคงอยู่คู่แผ่นดิน และเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการโอทอป ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย

ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี จะได้เชิญชวนให้ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม และองค์กรต่างๆ ได้เป็นแบบอย่างในการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยโดยเฉพาะผ้าในท้องถิ่นหรือผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี เช่น ผ้ากาบบัว ผ้าลายปลาอีต ผ้าข้าวม้า ฝ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติทุกวัน ยกเว้นวันที่แต่งกายด้วยเครื่องแบบข้าราชการ


นอกจากนี้ นางทรงลักษณ์ วรภัย พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี ยังได้เชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์โอทอปเป็นของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ที่ใกล้จะมาถึงนี้ เพื่อสนับสนุนและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากได้อีกทางหนึ่ง

เอกชัย​โป​ธา​ ข่าว​ภูธร​ รายงาน​

Related posts