ประจวบ​คีรี​ขันธ์​-ภัยแล้งอากาศหนาวแมลงดำหนามระบาดหนักกระทบสวนมะพร้าว

ประจวบ​คีรี​ขันธ์​-ภัยแล้งอากาศหนาวแมลงดำหนามระบาดหนักกระทบสวนมะพร้าว

 

วันที่ 9 ธันวาคม นายวันชัย นิลวงศ์ เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า หลังจากฝนทิ้งช่วง เข้าสู่ช่วงฤดูแล้ง อากาศหนาวเย็น ทำให้สวนมะพร้าวในบางพื้นที่มีผลกระทบจากการระบาดของแมลงดำหนาม อาจส่งผลทำให้ปริมาณผลผลิตลดน้อยลงในช่วงที่ราคามะพร้าวต่อผลสูงสุดในรอบ 2 ปี และจากการลงพื้นที่สำรวจร่วมกับเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.ช้างแรกกรณีมีการระบาดของแมลงดำหนาม เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงให้กลุ่มเกษตรกรทราบว่าแมลงดำหนามเป็นศัตรูมะพร้าวประจำถิ่น จะพบการระบาดของแมลงทั้งปี โดยเริ่มระบาดระดับรุนแรงช่วงฤดูหนาวถึงฤดูแล้ง ตั้งแต่ช่วงเดือน พฤศจิกายน – เดือนเมษายน การระบาดของแมลงดำหนามจะไม่ทำให้มะพร้าวยืนต้นตาย ยกเว้นมีการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าวร่วมด้วย แต่จากการสำรวจยังไม่พบการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าวในพื้นที่ อ.บางสะพานน้อย

“ หากพบการระบาดของแมลงดำหนามในระดับรุนแรง ให้ใช้สารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร โดยมะพร้าวต้นเตี้ยใช้สารเคมี cartap hydrochloride 4% GR ห่อใส่ถุงผ้าอัตรา 30 กรัมต่อต้น เหน็บไว้ที่ยอดมะพร้าว มีประสิทธิภาพป้องกันกำจัดแมลงดำหนามได้นาน 1 เดือน มะพร้าวต้นสูงใช้สารเคมี emamectin benzoate 1.92% EC เจาะเข้าต้น อัตรา 50 ซีซีต่อต้น มีประสิทธิภาพป้องกันกำจัดแมลงดำหนามได้นานกกว่า 2 เดือน ร่วมกับการใช้แตนเบียนแมลงดำหนาม ได้แก่ แตนเบียนอะซีโคเดส และแตนเบียนเตตระสติคัส แต่มีข้อจำกัดคือการผลิตเพื่อขยายพันธ์ของเกษตรกรทำได้ยาก ล่าสุดจังหวัดได้ขอรับการสนับสนุนจาก ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จ.สุพรรณบุรี แล้ว”นายวันชัย กล่าว

นายนิพล ทองเก่า หัวหน้าศูนย์ข่าวสยามโฟกัสไทม์/4เหล่าทัพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์0909944781

Related posts