ลำพูน​-ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน เปิดเผยบางส่วนของข้อมูลจากผลการปฎิบัติการรักษาความปลอดภัยในงานฤดูหนาว ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. – 8 ธ.ค. 62.

ลำพูน​-ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน เปิดเผยบางส่วนของข้อมูลจากผลการปฎิบัติการรักษาความปลอดภัยในงานฤดูหนาว ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. – 8 ธ.ค. 62.

 

เมื่องานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. – 8 ธ.ค. 62. ได้สิ้นสุดลง ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนขอบกราบขอบพระคุณหน่วยงานระดับจังหวัด หน่วยงานข้างเคียงที่ประสานการปฏิบัติ ภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือ ตลอดจนสื่อมวลชนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจผลักดันให้งานฤดูหนาว 62. ครั้งนี้ เป็นไปอย่างเรียบร้อยปลอดภัย แม้จะมีอุบัติเหตุก็เป็นเพียงเหตุเล็กน้อยที่เกิดขึ้นตามปกติ และไม่มีเหตุวิวาทที่สะเทือนขวัญ อันเกิดภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวและการลงทุน อันจะสามารถเป็นแรงขับเคลื่อนในการต่อยอดพัฒนางานฤดูหนาวในปีต่อๆไป

เพื่อให้เกิดความเข้าใจโดยกว้างขวางและเป็นไปในแนวทางเดียวกันในหมู่ประชาชน นักท่องเที่ยว นักลงทุน ข้าราชการ อาสาสมัคร ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนไคร่ขอเปิดเผยบางส่วนของข้อมูลจากการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยในงานฤดูหนาวครั้งนี้ เพียง 2 วัน คือวันที่ 5 ธ.ค. 62. และ 8 ธ.ค.62. ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.นฤชิต เนียวกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน และ พ.ต.ท.ดนัย ใจกล่ำ รักษาการในตำแหน่งผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูน พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ตรวจยึดรถจักรยานยนต์ที่ปิดบังหมายเลขทะเบียน ,

เจตนาอำพรางหรือทำให้หมายทะเบียนลบเลือน ,ใช้ไฟส่องสว่างหน้ารถ สีไม่เป็นไปตามกฎหมาย (ไฟหลากสี,ไฟสีไอติม) จำนวน 14 คัน อันเป็นพฤติการณ์ที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญ และไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ตรวจยึดอาวุธมีดดาบ จำนวน 2 เล่ม และวัตถุคล้ายวัตถุระเบิดแรงต่ำแบบประดิษฐ์เอง จำนวน 1 ก้อน ในภาพรวมจึงนับว่าสามารถหยุดยั้งการก่อเหตุวิวาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติอาจมองได้ว่าเป็นเหตุการณ์เล็กน้อย แต่ส่งผลต่อความปลอดภัยของประชาชน ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนขอยืนยันอย่างหนักแน่นว่าจะกวดขันมาตรการเพื่อความปลอดภัยแก่สุจริตชนในเขตพื้นที่อย่างแข็งขันตลอดไป


__________________________________________
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน
ข้อมูล/ภาพนิ่ง : ศูนย์ผลิตข่าว ภ.จว.ลำพูน

Related posts