ฉะเชิงเทรา – คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎรลงตรวจสอบพื้นที่สร้างนิคมอุตสาหกรรม

ฉะเชิงเทรา – คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎรลงตรวจสอบพื้นที่สร้างนิคมอุตสาหกรรม

 

คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ศึกษาดูงานในพื้นที่ก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมบลูเทคซิตี้ ต.เขาดิน อ.บางปะกงฉะเชิงเทราหลังได้รับข้อร้องเรียนว่ามีผลกระทบกับชาวบ้านบางกลุ่มในพื้นที่ พบปัญหาจากการเช่าช่วงที่ดินต่อจากผู้เช่าซึ่งเจ้าของที่ดินและผู้ซื้อไม่รับทราบเรื่องดังกล่าว โดยทุกฝ่ายเร่งช่วยกันหาทางออกในเรื่องดังกล่าวเพื่อเดินหน้าสร้างเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสร้างงานและรายได้ให้กับคนในพื้นที่


วันนี้ ( 13 ธ.ค.62) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรา นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานในพื้นที่ก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมบลูเทคซิตี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้ร้องเรียน โดยมีนายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ นายร่มไทร ทิพยเสวก ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม


นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ ประธานคณะกรรมาธิการ กล่าวว่า การเดินทางลงพื้นที่ร่วมกับคณะฯ ในครั้งนี้ เพื่อประชุมหารือร่วมกับตัวแทนผู้ร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมบลูเทคซิตี้ พร้อมแนะนำให้ผู้ประกอบการนิคมฯ หารือ และเยียวยากับผู้ที่เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย

โดยผู้เดือดร้อนต้องเป็นผู้ที่เดือดร้อนจากการก่อสร้างนิคมฯ จริงๆ ไม่ใช่เป็นบุคคลนอกพื้นที่ที่มาแอบอ้างหรือบุคคลที่ได้รับค่าเยียวยาไปแล้วแต่ยังมาเรียกร้องเพิ่มเติมอีก จากนั้นคณะฯ ได้ลงพื้นที่ตามบ้านเรือนที่ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 5 หลังคาเรือน พร้อมตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเป็นไปตามข้อร้องเรียนหรือไม่


ด้านนายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต4 ฉะเชิงเทราพรรคอนาคตใหม่ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ กล่าวในประเด็นทางเข้า-ออกของที่อยู่อาศัยของชาวบ้านที่อาจได้รับความเดือดร้อนหากมีการตั้งนิคมอุตสาหกรรม จึงขอฝากว่าต้องให้ชาวบ้านเข้า-ออกได้เหมือนเดิมโดยไม่ได้รับผลกระทบ

 

Related posts