ระยอง-บีแอลซีพี จัดงานสานสัมพันธ์ปันความสุข สื่อมวลชนระยอง ในรูปแบบ Carbon Neutral Event

ระยอง-บีแอลซีพี จัดงานสานสัมพันธ์ปันความสุข สื่อมวลชนระยอง ในรูปแบบ Carbon Neutral Event

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 บีแอลซีพี เปิดบ้านจัดงาน “สานสัมพันธ์ปันความสุข สื่อมวลชนระยอง” เพราะบีแอลซีพีเห็นถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียที่มีส่วนสำคัญในการให้คำชี้แนะเพื่อช่วยพัฒนาประสิทธิภาพของการดำเนินงานขององค์กร

ในงานมีกิจกรรมให้สื่อมวลชนได้ร่วมสนุกมากมาย รวมทั้งกิจกรรมเสวนา “สื่อไทยในช่วงหลัง covid 19” โดยคุณนิธิ สมุทรโคจร ดาราพิธีกรมากประสบการณ์ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นการจัดงานในรูปแบบ “ลดโลกร้อน” หรือ “Carbon Neutral Event” โดยได้มีการชดเชยคาร์บอนด้วยการจัดหาคาร์บอนเครดิต


จากโครงการในประเทศมาชดเชยกับก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการจัดกิจกรรม คิดเป็นปริมาณที่ 1.57 tCO2e / ปี ซึ่งทำให้ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ถือเป็นความมุ่งมั่นที่บีแอลซีพีและสื่อมวลชนทุกท่านได้ร่วมกันแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

บีแอลซีพี ร่วมสร้างสังคมน่าอยู่ เคียงคู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

 

เดชา สุวรรณสาร รายงาน

Related posts