จ.นครนายก : พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

จ.นครนายก : พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

ที่ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า หน้าศาลากลางจังหวัดนครนายก นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทุกสังกัด ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565 จากนั้นได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมกล่าวถวายราชสดุดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิการ อย่างหาที่สุดมิได้ และทรงมรพระมหากรุณาธิคุณต่อจังหวัดนครนายก ในการก่อสร้างเขื่อนขุนด่านปราการชน เพื่อเก็บกักน้ำไว้ช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง จะได้มีน้ำไว้ใช้เพาะปลูกสร้างงานสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืนต่อไป


นพพร ชูทรัพย์ / รายงาน

Related posts