วัดเขาตะแบกเททองหล่อชิ้นส่วนหลวงพ่อพุทธโสธรองค์ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก

วัดเขาตะแบกเททองหล่อชิ้นส่วนหลวงพ่อพุทธโสธรองค์ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกหน้าตัก 14เมตร สูง 33 เมตร ถวายเป็นพระราชกุศล ในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 


เมื่อเวลา14.19น.(5ธันวาคม2565)ที่มณฑลพิธีวัดเขาตะแบก ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พระครูญาณประยุต เจ้าอาวาสวัดเขาตะแบก เจ้าคณะตำบลบ่อวิน พร้อมด้วยคณะกรรมการวัดเขาตะแบก และคุณภัสรา รติธรรมกุล ประธานในพิธี ทำการเททองหล่อชิ้นส่วนหลวงพ่อพุทธโสธรองค์ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก หน้าตัก 14เมตร สูง 33 เมตร ครั้งที่19 โดยหลวงพ่อโสธรองค์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกองค์นี้จะนำไปประดิษฐานที่บนยอดเขาตะแบกช่วงปลายสะพานกระจก โดยการหล่อ ครั้งนี้เป็นวาระที่ 19 เป็นการหล่อแผ่นหลังขององค์หลวงพ่อพระพุทธโสธร ซึ่งได้มีประชาชนจำนวนมากมาบูชาแท่งทองเหลืองที่หน้างานเททองหล่อองค์หลวงพ่อโสธร

ซึ่งได้มีประชาชนที่ใจบุญ ตลอดจนศิษย์ยานุศิษย์วัดเขาตะแบก ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทองเหลืองแท่งหล่อ องค์หลวงพ่อโสธรองค์ใหญ่กันเป็นจำนวนมาก โดยผู้ที่มาร่วมงานเททองหล่อหลวงพ่อโสธรได้ถวายเป็นพระราชกุศล ในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นวันพ่อแห่งชาติ โดยหล่อหลวงพ่อโสธรองค์ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกทั้งองค์ต้องใช้ทองเหลืองทั้งหมด 45,000 กิโลกรัม หรือ 45 ตัน จึงจะประกอบเป็นองค์ให้สมบูรณ์ได้ ซึ่งทางวัดเขาตะแบกจะหล่อชิ้นส่วนหลวงพ่อโสธรองค์ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก อีกครั้งในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นครั้งที่ 20 เป็นการหล่อวาระสุดท้ายแล้วและนำชิ้นส่วนทั้งหมดมาประกอบรวมกันและนำองค์หลวงพ่อโสธรองค์ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก ไปตั้งไว้ที่บนยอดเขาตะแบกให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชาขอพรกัน


โดยทางท่านพระครูญาณประยุต เจ้าอาวาสวัดเขาตะแบก ได้บอกว่าถ้าทองเหลืองหมดแล้วหมดเลยทางวัดจะไม่มีการนำมาเวียนให้ประชาชนได้บูชาอีกเด็ดขาด ท่านผู้ใจบุญที่สนใจ ติดต่อสอบถาม รายละเอียดได้ ในการหล่อชิ้นส่วนองค์หลวงพ่อโสธรที่องค์ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกในครั้งนี้ได้ ที่ท่านพระครูญาณประยุต เจ้าอาวาสวัดเขาตะแบก เจ้าคณะตำบลบ่อวิน 081-9826704 หรือร่วมทำบุญหล่อหลวงพ่อโสธรที่ได้ที่ ธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 593 – 0198 – 209 ชื่อบัญชี วัดเขาตะแบก

ชำนาญ/ชลบุรี

 

Related posts