สระแก้วจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

สระแก้วจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565


*****( 5 ธ.ค.) ที่ บริเวณศาลากลางจังหวัดสระแก้ว นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ข้าราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์และสามเณร โดยพิธีเริ่มตั้งแต่เวลา 07.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานประกอบพิธีจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ถวายเครื่องไทยธรรมและทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดัปกรณ์ อนุโมทนาถวายอดิเรกและร่วมพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนและประชาชน ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด และ ถวายถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ กล่าวถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ


*****นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า จัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ โดยตลอดระยะเวลาแห่งการครองราชย์ ทรงได้แสดงให้เป็นที่ประจักษ์ชัดแก่ปวงประชาว่าพระองค์ได้ทรงยึดมั่นในทศพิธราชธรรม ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อทำนุบำรุงอาณาประชาราษฎร์ สร้างความผาสุกร่มเย็นให้แก่ชาติบ้านเมือง ทรงเป็นพ่อของแผ่นดินที่พระราชทานความรัก ความเอื้ออาทรห่วงใยแก่ราษฎรโดยถ้วนหน้า

ส่วนพระราชกรณียกิจด้านการทหารนั้น นับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชย์ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2489 ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองราชสมบัติ ทรงให้ความสำคัญกับพระราชกรณียกิจด้านการทหาร ในฐานะที่ทรงเป็นองค์จอมทัพไทย พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเพื่อเยี่ยมเยียนปลอบขวัญให้กำลังใจทหารผู้เสียสละ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทรงเป็นพระมิ่งขวัญ และได้พระราชทานกำลังใจแก่ทหารทุกนายมาโดยตลอด นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ซึ่งเหล่าทหารทุกนายได้น้อมนำพระบรมราโชวาทมาเป็นหลักชัยในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศชาติสืบไป

***ภาพ/ข่าว สุชีวิน ปิยะมิตรบัณฑิต ปชส.สระแก้ว /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

Related posts